เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2549 ที่ผ่านมา ดิฉันได้มีโอกาสไปเป็นวิทยากรให้บรรดาผู้ช่วยทันตะฯ ทำตัวชี้วัดรายบุคคล ยอมรับว่าเหนื่อยค่ะ แต่สนุกมาก เพราะพวกเขาตั้งใจมาก และไม่บ่นเหนื่อยเลย สลับกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มด้วยว่าตัวชี้วัดของใครมีเหตุผลกว่ากัน เป็นบรรยากาศที่ดีจริงๆ