10 กลยุทธ์ในการจัดการความรู้ (6.ฝึกอบรมพนักงานในเรื่องการจัดเก็บและการเรียกข้อมูลกลับมาใช้)

องค์กรแห่งการเรียนรู้ จะบอกให้พนักงานของตนทราบอยู่ตลอดเวลาว่าความรู้ใดที่จำเป็นต่อองค์กร

หลายคนอาจใช้คอมพิวเตอร์กันไม่ค่อยคล่อง ทั้งยังไม่ค่อยชื่นชมและเข้าในในอานุภาพของคอมพิวเตอร์ ในการจัดเก็บความรู้ขององค์กร ด้วยเหตุที่ว่าอาจไม่รู้ถึงความสำคัญของระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีต่อองค์กร ไม่รู้ว่าจริงๆ แล้วควรจะเก็บรักษาข้อมูลใดไว้ในระบบข้อมูลส่วนกลางขององค์กร หรือไม่ก็อาจจะไม่ได้ตระหนักถึงคุณค่าของข้อมูล ดังนั้นเราจึงไม่แสวงหาหรือเพิ่มเติมความรู้เข้าสู่องค์กร นับเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย

แต่องค์กรแห่งการเรียนรู้ จะบอกให้พนักงานของตนทราบอยู่ตลอดเวลาว่าความรู้ใดที่จำเป็นต่อองค์กร บอกถึงคุณค่าของพวกเขาที่มีต่อองค์กร บอกให้รู้ว่าองค์กรมีทรัพยากรสำหรับจัดเก็บความรู้อะไรบ้าง พนักงานขององค์กรจะรู้วิธีเชื่อมต่อเข้ากับศูนย์ความรู้และวิธีเข้าสู่ระบบ เพื่อค้นหาข้อมูลไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใดในโลก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สายน้ำความคิดความเห็น (0)