ตัวอย่างการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร

  ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา  สถาบันธัญญารักษ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกคุณภาพ จาก ทพ.ชุมพลความเห็น (0)