ได้อะไรจากการอบรมหนังสือราชการ ?

มั่นใจในการทำงานมากขึ้น

            เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2549 มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมรูปแบบหนังสือราชการ ทำให้ได้เรียรู้สิ่งใหม่ๆหลายอย่าง และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบได้ มั่นใจในการทำงานมากขึ้น ทั้งนี้ทำให้ทราบว่าวัตถุประสงค์ในการเขียนหนังสือราชการ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบเดียวกัน ใช้มาตรฐานเดียวกัน มีรูปแบบเหมือนกันหมด เป็นสิ่งที่แสดงความเชื่อถือได้ของหน่วยงาน ทำไมหนังสือราชการถึงต้องมีรูปแบบเดียวกัน เพราะหนังสือราชการที่พิมพ์สวยงาม เรียบร้อย ถูกต้องตามแบบธรรมเนียม หน่วยงานนั้นก็มีระเบียบเรียบร้อย น่าเชื่อถือ บุคลากรมีขีดความสามารถสูง ส่วนสำคัญในการพิมพ์หนังสือราชการ คือ ครุฑ เพราะรูปแบบของครุฑต้องตรงตามระเบียบสำนักนายกฯ โดยดูจากขนาด ความคมชัด การวางตำแหน่งครุฑที่ถูกต้องและการจัดฟอร์มที่เป็นมาตรฐาน  
                                                                       น้องก้อย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาการพยาบาลความเห็น (0)