เรียนรู้ไว้ใช่ว่า...เอ๊ะน่าเหมือนใครนะ

    หลับสบายจังเยย...ก็มือนุ่มนุ่ม..ฮะฮะ