English & Magaskill camp

พรุ่งนี้ก็จะปิดแคมป๋แล้ว
English & Magaskill  camp ของ  หัตถ์ทำจะปิดแคมป๋แล้วในวันพรุ่งนี้  หลังจากที่เริ่มมาตั้งแต่ 6 มีนาคม 2549 - 31 มีนาคม 2549 รวม 20 วัน เด็กๆมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด บ่อยครั้งได้ยินเด็กๆฮำเพลงภาษาอังกฤษที่ Teacher Marvin และ Laya อย่างเป็นจังหวะจะโคน วันปิดค่ายก็จะมีการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของเล่นจากกระดาษของสมาชิกทุกคน หลังจากฉลองกันเล็กน้อยก็จะมีการแจกเกียรติบัตรด้วย อยากเขียนบันทึกพัฒนาการของเด็กเป็นรายคนแต่ต้องใช้เวลาอยากให้เด็กๆและคุณพ่อคุณแม่ได้ร่วมภาคภูมิใจ กับพัฒนาการและจินตนาการของเด็กๆ  ครู ป้า และพี่ๆ ในแคมป์ทุกคนคงคิดถึงเด็กๆมากที่จะไม่ได้เจอกันเหมือนตอนเปิดแคมป์อีก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เสริมทักษะเด็กผ่านการเล่นสู่การเรียนรู้ความเห็น (0)