แนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2547

ringo
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เพื่อเป็นร่างแนวทางนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องตามข้อกำหนดในมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์

สภาเทคนิคการแพทย์ฯ ได้ร่างมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ เพื่อใช้ควบคุมมาตรฐานงาน

ข้อปฏิบัติเหล่านี้มาจากการรวบรวมเอกสารทางวิชาการระดับสากลและระดับประเทศ และจากผู้เชี่ยวชาญวิชสชีพเทคนิคการแพทย์ ผมนำบางประเด็นที่น่าจะปฏิบัติตามหรือหารือกันบ้าง

การชี้บ่งชุดตรวจ น้ำยา สีย้อม อาหารเลี้ยงเชื้อ

กรณีหมดอายุใช้งาน

-ห้ามนำมาใช้งาน เก็บแยกออกจากวัสดุที่ยังไม่หมดอายุ

สถานที่และสิ่งแวดล้อมทั่วไป

ผ้าม่านไม่ควรใช้ในห้องปฏิบัติการ

การเจาะเลือด

ข้อมูลบนฉลากชี้บ่งต้องระบุข้อมูลเหล่านี้ เป็นอย่างน้อย

-ชื่อ นามสกุลผ้ป่วย, หมายเลขชี้บ่งที่เป็นเอกลักษณ์, วันที่เก็บตัวอย่าง

- กรณี blood compatibility testing ต้องระบุคนเจาะเลือดด้วย

มาตรฐานความปลอดภัย

-ควรมีเสื้อกาวน์ 2 ชุด ชุดสะอาดสำหรับเจาะเลือด เก็บตัวอย่างและอีกชุด สำหรับปฏิบัติงานวิเคราะห์

-ห้ามนำเสื้อกาวน์ที่เปื้อนออกนอกห้องปฏิบัติการ (เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลสู่ผู้ป่วย)

-ห้ามนำเสื้อกาวน์กลับไปซักที่บ้าน

ข้อคิดเห็นของผู้บรรยาย(อ.วรรฺณิกา และ อ.นัยนา):เสื้อกาวน์ควรเป็นกาวน์ยาว แขนยาวรัดข้อมือ เพื่อป้องกันผู้ปฏิบัติงานจากการติดเชื้อจากตัวอย่างตรวจ แต่ในทางปฏิบัติ ข้อนี้มักไม่ค่อยปฏิบัติกัน นิยมใช้กาวน์สั้น แขนสั้นกันเป็นส่วนใหญ่

คุณคิดอย่างไร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  six sigmaความเห็น (1)

nidnoi
IP: xxx.170.234.8
เขียนเมื่อ 

พี่รุ่งเรืองคิดว่า lab เรา (พยาธิ)  ควรจะปรับเปลี่ยนอะไรบ้าง ?