สัมภาษณ์พิเศษ จากนิตยสารหญิงไทย
1.  สัมภาษณ์พิเศษ: อาจารย์ปริญญา ตันสกุล บุรุษผู้นำสาส์นจาก "จิตจักรวาล" สู่ชาวโลก

จากนิตยสารหญิงไทย ฉบับที่ 707 ปีที่ 30 ปักษ์หลัง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2548

http://www.yingthai-mag.com/detail.asp?ytcolumnid=2749&ytissueid=707&ytcolcatid=1&ytauthorid=78

2.  สัมภาษณ์พิเศษ: อาจารย์ปริญญา ตันสกุล บุรุษผู้นำสาส์นจาก "จิตจักรวาล" สู่ชาวโลก

จากนิตยสารหญิงไทย ฉบับที่ 708 ปีที่ 30 ปักษ์แรก เดือนมีนาคม พ.ศ. 2548

http://www.yingthai-mag.com/detail.asp?ytcolumnid=2771&ytissueid=708&ytcolcatid=1&ytauthorid=78