เครือปูนซีเมนต์ไทยเยี่ยม KM บุรีรัมย์

เครือข่ายครูบาสุทธินันท์

 

 

เมื่อวันที่  20-22  มีนาคม  2549  มหาชีวลัย ได้ต้อนรับ คณะผู้บริหารในเครือปูนซีเมนต์ไทย  จำนวน  35  ท่าน การที่คณะผู้บริหารชุดนี้ได้ลงมาสัมผัสกับ วิถีชีวิตในระดับรากหญ้า พบกับตัวจริง / พื้นที่จริง / กิจกรรมที่ทำจริง / และปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาที่เป็นมรดกของชาติ โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 6 กลุ่มๆ ละ 5 ท่าน พื้นที่ ๆ  ผู้สำรวจเลือกในครั้งนี้มีทั้งหมด 6 จุด  คือ
                        1.  นางสาวพัทยา                       เพียพยัคฆ์          บัณฑิตคืนถิ่น
                        2.  พ่อทอง         ศรีธรรมมา        คันนาเงินหมื่น ( บ้านแก้จน คนสู้งาน )
                        3.  พ่อวิจิต         จันทรานุวงศ์      หมูกู้อีจู้ ( โรงแรงหมู )
                        4.  พ่อกว้าง        สุวรรทา            เกษตรกรนักประดิษฐ์
                        5.  อาจารย์เจิด   ภูมิกระจ่าง         คันนาแก้จน ปั้นดินให้เป็นดาว
                        6.  อาจารย์สมาน    บุบผา           ครูผีบ้า
1. ศึกษาข้อมูล / กิจกรรมพี้นฐาน                 “ โจทย์ชีวิตจริง ตัวจริง เสียงจริง “
2. ศึกษากระบวนการทำงาน                        “  ดิ้นรน ดิ้นดับ หรือดิ้นได้ ต้องทำอย่างไร”
3.มุมที่เห็นควรพัฒนา/ยกระดับ“ ฉุกคิดในกรณีที่สังคมชนบทประสบปัญหาทั้งระบบจะทำอย่างไร”
4 ประมวลประเด็นในเชิงบริหาร                “ ข้อคิดเห็น ข้อชี้แนะเบื้องต้น”
                                                        “ ตั้งสมมุติฐานถ้าเป็นท่านจะแก้ปัญหานี้อย่างไร”
โดยมีประเด็น คือ
20 มี.ค. 49   สอดส่องให้รู้ / ใคร่รู้ ใคร่เห็น
       การจัดการความรู้เครือข่ายระดับชุมชน
       นวัตกรรมความรู้ระดับชุมชน

       Project Assignmint
       การถอดรหัสความรู้
       Reflection
21 มี.ค. 49   ทำให้รู้  ดูให้เป็น
       Reality Workshop
       เรียนรู้แนวทางการแก้ไขปัญหา
       การสร้าง Solution
       Group Activity
       Show & Share
       Reflection
22 มี.ค. 49  ทำให้ได้ ทำให้เป็น
       Learning Point
       การประยุกต์ใช้ความรู้กับชีวิตจริง
       การประยุกต์ใช้สำหรับการเป็น BU Innovation Facilitator
หลังจากการลงพื้นที่แล้วนั้นสิ่งที่คณะนี้ได้เรียนรู้และได้สัมผัสกับตัวจริงในพื้นที่จริงทำให้แต่ละท่านนั้นเห็นแล้วอดที่จะคันไม่ได้ และสิ่งที่ทำได้ในระยะเวลาที่มีอยู่น้อยกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ที่อยู่ไม่น้อยเหมือนเวลานั้น คือ ตีโจทย์ให้แตกและ ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นได้ระดมความคิดรอบ midnight โดยเจ้าของพื้นที่ในแต่ละจุดและหัวหน้าฐานได้มาร่วมรับฟังและรับข้อเสนอแนะแง้คิด ในมุมของของนักธุรกิจ การที่ คณะปูนซีเมนต์ไทย มาในครั้งนี้ได้ให้ประโยชน์อันใหญ่หลวงสำหรับเราชาว KM บุรีรัมย์ คือได้เรียนรู้ถึงการวางระบบงาน / การวิเคราะห์ปัญหา /
 การสร้างแนวทางในการแก้ปัญหา ฯลฯ และสิ่งที่ทุกคนที่นี้ได้รับกันอย่างเต็มอิ่มคือ การที่ได้มีผู้ที่ให้ความสนใจและอยากที่จะพัฒนาเพื่อแนวความคิด และสิ่งที่เราทำอยู่นั้นให้เกิดความก้าวหน้า และเราทุกคนคิดว่าเป็นเสมือนญาติของเรา ดังคำกล่าวของพ่อวิจิต (หัวหน้าฐานการเรียนรู้บ้านหายโศก 1 ) ที่ว่า  “ คนทั้งชาติคือญาติ KM “    

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM ในมหาชีวาลัยอีสาน

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 20803, เขียน: 30 Mar 2006 @ 14:43 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 21:44 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
หลังจากที่ปูนซีเมนต์ได้ไปเยี่ยมชมแล้วได้มีการติดตามผลอย่างไรต่อมั้ยค่ะ เพราะองค์กรนี้เป็นองค์กรใหญ่ จะว่าที่สุดของประเทศก็ว่าได้ ถ้าหากเขาสามารถเข้ามาสนับสนุนทางใดทางหนึ่งได้แล้ว จะมีประโยชน์ต่อส่วนรวมมากๆเลยค่ะ
ปูนซีเมนต์ส่งพนักงาน และเจ้าหน้าที่มาอบรมหลักสูตร วิศวกรเพื่อสังคม ที่มหาชีวาลัยอีสานเดือนละ 1-2รุ่น ยังมีอีกหลายรุ่นครับ