เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2549 คุณขวัญตระกูล และ ดิฉัน ได้มีโอกาสเข้ารับฟังการบรรยายในหัวข้อ Libraries of the Future : Servicing, create, and Cooperate. โดย  Mr. Andrew H. Wang : Executive Director ของ OCLC http://www.oclc.org/  ซึ่งเป็นองค์กรที่ชาวห้องสมุดคุ้นเคยเป็นอย่างดี

การบรรยายจัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 7 สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

หัวข้อการบรรยายบ่งบอกอยู่แล้วว่าเน้นการให้บริการ โดยหัวข้อการบรรยาย เริ่มจาก Libraries of the Future - where users can dig up just anything! ให้เนื้อหาเกี่ยวกับการทำงานของ OCLC และบริการต่างๆ เช่น

พันธกิจ คือ OCLC Mission Statement : OCLC exists to further access to the world's information and reduce library costs by offering services for libraries and thier users

วิสัยทัศน์  OCLC Vision Statement : OCLC will be the leading global library cooperative Helping Libraries serve people  by provideing economic access to knowledge through innovation and collaboration

แค่วิสัยทัศน์กับพันธกิจก็บ่งบอกแล้วว่า OCLC ไม่ใช่องค์กรหากำไร แต่อย่างไรก็ตาม ทุกปี จะมีการกันกำไร 2 เปอร์เซ็นต์ไว้สำหรับความมั่นคงในอนาคตขององค์กร

และที่ดิฉันชอบมากที่สุดคือ เขาบอกว่า

OCLC is a Global Library Cooperative 

  • Of the Library
  • By the Library
  • For the Library

คุ้นๆ มั๊ยคะ ประโยคแบบนี้ ในสังคม They more crazy (Democracy) อันหลังนี้ดิฉันขโมยชื่อใน msn ของคุณขวัญตระกูลมา เห็นมันเข้ากับเรื่องพอดี

OCLC มีสมาชิกทั่วโลก มีข้อมูลจากห้องสมุดมากกว่า 10,000 ห้องสมุด แต่ประเทศไทยของเรา ไม่ได้รวมอยู่ในนั้นนะคะ

บันทึกต่อไปดิฉันจะมาเล่าถึงบริการที่ OCLC เตรียมไว้ให้สมาชิกค่ะ