โครงการค่ายเยาวชนวิทยศาสตร์ กับ ปตท.สผ

ปัญหาในตอนนี้คือเราจะทำยังไงให้เด็กเหล่านี้ ในรุ่นเดียวกันนี้เขาได้มีโอกาสคิดและสร้างสรรคงาน โอกาสเท่านั้นที่ช่วยให้เขาสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถในอนาคตได้

อาทิตย์นี้ผมได้รับหน้าที่ให้ดูแลนักเรียนที่มาเข้าค่าย ปตท.สผ. โดยโครงการดังกล่าวมีแนวคิดในการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชน และปลูกฝั่งการกระบวนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งเยาวชนที่มาในโครงการนี้เป็นนักเรียนระดับ ม. 4-5 ของโรงเรียนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดยเริ่มต้นจากนำเยาวชนออกไปเยียมชมทางด้านพลังงานที่ หน่วยสาธิตที่มะขามสูงและหลังจากนั้นไปเยี่ยมชมฐานขุดเจาะนำมันที่ลานกระเบือ และกลับมาพักผ่อนให้เวลานักเรียนคิด โครงงานเพื่อดำเนินโครงงานในวัดถัดไป จากที่สังเกตมา พบว่านักเรียนหลาย ๆ คนมีความคิดสร้างสรรค์งานออกมาค่อนข้างดี หากเรามีการปลูกฝั่งกระบวนการคิดแบบนี้ให้กับเด็กๆ ในอนาคตคิดว่าเราคงได้ทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมากกว่านี้ แต่ปัญหาในตอนนี้คือเราจะทำยังไงให้เด็กเหล่านี้ ในรุ่นเดียวกันนี้เขาได้มีโอกาสคิดและสร้างสรรคงาน โอกาสเท่านั้นที่ช่วยให้เขาสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถในอนาคตได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตลาดวิจัยใน มน.ความเห็น (0)