แฟนๆให้เล่าเรื่อง"เซียนโค่นเซียน"และ"เจ้าหนอนน้อย" ตัวอย่างกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านอีกครั้ง 

  

         "เซียนโค่นเซียน"(คล้ายกับแฟนพันธุ์แท้)  หลักการสำคัญในการจัดกิจกรรม

1) จัดกลุ่มหนังสือหรือเรื่องที่ต้องการหาเซียน เช่น เซียนสารานุกรม เซียนการ์ตูน เซียนนวนิยาย เซียนเรื่องสั้น เซียนนิทาน เซียนสุภาษิต เชียนทางธรรมะเซียนท่องเที่ยวเซียนจังหวัต่างๆ เซียนปราสาท เซียนโบราณสถาน เซียนแผนที่ (ปี2550 พบเซี่ยนคำขวัญจังหวัดต่างๆ เขาเรียนชั้นป.4 รร.เมืองเลย) เซียนกีฬา เซียนดาราศาตร์ เซียนหนังสือพิมพ์ ข่าวกีฬา ข่าวการเมือง ข่าวบันเทิง ฯลฯ

2)เปิดรับสมัครผู้จะเป็นเซียนแบบกว้างตามความสนใจไม่แบ่งระดับชั้น

3) มีการแข่งขันโค่นเซี่ยน

4) จัดแข่งขันอย่างต่อเนื่อง

 การกิจกรรมเซี่ยนโค่นเซียน เหมือนยิงปืนนัดเดียวได้ นก 2 กลุ่มคือ นกกล่มที่1 คือพวกกรรมการ มอบหมายให้นักเรียนที่เก่งหรือคณะกรรมการนักเรียนฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการฝ่ายคำถาม มีหน้าที่อ่านให้มากและ จัดทำคำถาม-พร้อมเฉลย (ทำไว้ประมาณ3ชุด ง่าย กลาง ยาก) เหมาะมากสำหรับโรงเรียนเปิดสอนถึงระดับช่วงชั้นที่ 4 ผลที่เห็นชัดกลุ่มนี้เก่งมาก  กลายเป็นนักอ่านที่รู้ลึก รู้จริง (เพราะอ่านมาก) มีความคิดสร้างสรรค์ เช่นสามารถสร้าง และจัดคำถาม คำตอบไวในโปรแกม Computer  ฝึกความสามารถในการบริหารจัดการ จัดกิจกรรม"เซียนโค่นเซี่ยน" แสดงความสามารถในการเป็นพิธีกร แรกๆก็เป็นผู้ช่วยครูจัดกิจกรรมนานๆเข้าเป็นเจ้าของกิจกรรม

 ครูจะมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาคอยช่วยแก้ปัญหา หารางวัล แต่สำหรับช่วงชั้นที่1-2 ครูเป็นผู้จัดกิจกรรม   นกกล่มที่2 เป็นผู้ที่สมัครเป็นเซียน(เป็นผู้แข่งขันตอบ แข่งเป็นเซี่ยน) ไม่จำกัดระดับชั้น รับรองค่ะว่าท่านจะเห็นเซี่ยนตัวเล็กที่กล้าหาญโค่นเซี่ยนเซียนตัวโตๆ ลองเอาไปพัฒนานะคะ วันประเมินกรรมจะขอพบแชมป์อ่าน หรือพบเซี่ยน เพื่อท้าพิสูจน์

มีตัวอย่างกิจกรรมรักการอ่านมาเล่า ชื่อ " เจ้าแห่งหนอน หรือเจ้าหนอนน้อย" มีวิธีการดังนี้

1.ตั้งคณะกรรมการสรรหาหนอน (สมาชิกชมรมห้องสมุด /คณะกรรมการนักเรียน)

กติกาเลือกหนอนเพื่อเข้าสู่การเลือก เป็นเจ้าหนอน

1.1 ชอบเข้าห้องสมุด (สังเกต และพิจารณาจากสถิติเข้าห้องสมุด)

1.2 ชอบอ่านและมีหนังสือเล่มโปรดมากกว่า1เล่ม หรือ 1ประเภทหนังสือ

1.3 เล่าเรื่องจากหนังสือเล่มโปรด บอกชื่อผู้แต่งได้

2.จัดกิจกรรมเลือกเจ้าหนอน "สัปดาห์เลือกเจ้าหนอนน้อย "

2.1 คณะกรรมการฝ่ายคำถาม จัดทำคำถามที่เกี่ยวกับหนังสือที่หนอนชอบ (หนอนที่ได้เลือกตาม ข้อ1.1-1.3) 2.2 เชิญหนอนตอบคำถาม หนอนคนใดตอบได้ถูกต้องมากที่สุดได้เป็นเจ้าหนอนน้อย

2.3เจ้าหนอนน้อย ที่ได้รับเลือกจะไปหาสมาชิกเพิ่ม เป็นครอบครัวหนอน และมีการแข่งขันครอบครัวหนอนต่อไป

ท่านใดนำกิจกรรมนี้ไปทำต่อ บอกด้วยนะคะจะตามไปดู จะไปแจกรางวัลเจ้าหนอนน้อยและ ครอบครัวเจ้าหนอนน้อยค่ะ

ปิดท้ายด้วยดอกสร้อยสุภาษิต นะคะ

  มดเอ๋ยมดแดง    

 เล็กเล็กเรียวแรงแข็งขัน                                     

ใครกล้ำกรายทำร้ายถึงรังมัน 

 ก็วิ่งพรูกรูกันมาทันที      

  สู้ได้หรือมิได้ใจสาหัส 

 ปากกัดตีนต่อยไม่ถอยหนี                                       

ถ้ารังเราใครกล้ามาราวี

ต้องต่อตีทรหดเหมือนมดเอยฯ

(นายทัด เปรียญ แต่ง)

  ปล.มีคำถามว่าทำใมชื่อตาสว่าง ขอเฉลยนะคะ เพราะตี่นมาบันทึกกลางดึก เพลิน หายง่วงเลยตั้งชื่อว่า"ตาสว่าง"