ประสิทธิภาพแห่งงาน ในหลักสูตรยุทธศาสตร์การทำงานให้มีประสิทธิภาพ

ธวัช มข.
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ยุทธศาสตร์
วันนี้เป็นวันที่สามของการอบรมยุทธศาสตร์ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ของสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 347 ท่านจากข้าราชการในภาคอีสานประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้ เป็นการอภิปรายกลุ่ม โดยมีผู้บริหารบริษัทโตโยต้า จังหวัดมุกดาหาร ดร.อีดิส และ ดร.สมโภชน์ ที่ปรึกษา กพ. โดยมี ดร.พัชรี เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องของผู้รับบริการที่ส่วนราชการควรใส่ใจให้มากกว่าเดิม ดร.อีดิส ท่านเล่าประสบการณ์ตรงที่พบเจอเกี่ยวกับการไปขอรับบริการกับส่วนราชการว่า จะมีความยุ้งยากเป็นอย่างยิ่งแต่ถ้ามีการให้ค่าทำจะลื่นเป็นอย่างมาก ซึ่งท่านก็บอกว่าทำไม ไม่บอกแต่แรกจะได้ให้เลยตรงๆ พูดถึงเรื่องนี้ผมเองมีประสบการตรงเหมือนกัน แต่หน่วยงานนี้ผมชอบใจมาก เนื่องจากเค้าตั้งเป็นค่าดำเนินการเลย 30 บาทจะมีเจ้าหน้าที่เขียนให้ หน่วยงานที่ว่าคือ กองหนังสือเดินทาง ซึ่งผมคิดว่าดีมากครับเนื่องจากหนึ่งถ้าให้เราเขียนเองอาจจะกรอกผิดกรอกถูก เสียเวลาทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการ อีกสองหน่วยงานที่ชอบใจมากคือขนส่งที่ไม่ต้องเขียนแบบฟอร์มเลยยื่นแต่เงินและสมุดคู่มือรถ อีกหน่วยงานคือฝ่ายทะเบียนของอำเภอ จะถ่ายบัตรประชาชนสแกนแต่ลายนิ้วมือก็ทำได้เลย ถ้าทุกส่วนราชการเป็นเช่นนี้ผู้รับบริการจะพึงพอใจมากๆ เกี่ยวไปถึง ตัวชี้วัดของ กพร.ก็ไม่ต้องห่วงถ้าทำได้เช่นนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มภารกิจอำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)