กลยุทธ์ มหาวิทยาลัย

SWOT Strategy

สาระสำคัญของ Dinner Talk ที่อธิการบดีได้เล่าให้นักเรียน นบอ.มข.รุ่นที่ 1 ฟัง  มีหลายประเด็นโดยเฉพาะในการวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคของมหาวิทยาลัยในอนาคตที่ต้องเผชิญและกลยุทธ์ที่มหาวิทยาลัยจะใช้น่าสนใจมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)