ติดต่อ

  ติดต่อ

ครม. คลอด "กฎ" คัด ขรก.พลเรือน

  ครม. คลอด "กฎ" คัด ขรก.พลเรือน  

       เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 28 มีนาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายดนุพร ปุณณกัณต์ รองโฆษกประจำ    สำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. เห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร 9 ต่อไปจนกว่าการปรับปรุงระบบนักบริหารระดับสูงจะเสร็จสิ้น ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ เพื่อให้ตำแหน่งนักบริหาร 9 มีจำนวนเพียงพอ โดยได้กำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิดังกล่าวเพิ่มเติม คือ 1. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่ ก.พ. รับรอง   2. ส่วนราชการระดับกรมที่มีตำแหน่งว่างเสนอชื่อให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ซึ่งสามารถเสนอได้ส่วนราชการละ 1-2 ชื่อ  ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ. มีจำนวนน้อย   ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดกว้างและให้ส่วนราชการสามารถคัดเลือกจากบุคคลที่หลากหลายและจำนวนมากขึ้น ก.พ. จึงได้มีมติให้ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูงของกรมการปกครอง และหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรของกระทรวงกลาโหมเป็นผู้มีคุณสมบัติเสมือนผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ. และการกำหนดให้ส่วนราชการระดับกรมที่มีตำแหน่งว่างเสนอชื่อผู้มีสิทธิได้ก็เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งให้เป็นระบบเปิดให้ผู้มีความรู้ความสามารถในภาครัฐเข้ามาแข่งขันเพื่อรับการแต่งตั้ง


มติชน  29  มีนาคม  2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 21707, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก

  คำสำคัญ (keywords): uncategorized

ความเห็น (2)

วิจารณ์
IP: xxx.57.146.225
เขียนเมื่อ 

ข้อความที่คุณ CGD Lib นำมาลง ให้ความรู้แก่ผมมากครับ    ทำให้ได้ information ลึกๆ ของบ้านเมือง    ขอขอบคุณยิ่งครับ

วิจารณ์ พานิช 

CGD Lib
IP: xxx.154.169.133
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์ที่เข้าเยี่ยมชมเช่นเดียวกันครับ