"....พระเยซูเคยกล่าวไว้ว่า ....มีแต่เด็กเท่านั้นที่จะสามารถเข้ามาในอาณาจักรของพระองค์ได้  ...มีแต่เด็กเท่านั้นนะหรือ? ....อะไรคือคุณสมบัติที่เด็กมี แล้วพวกเราไม่มี?

สิ่งที่เด็กมีก็คือ ...เด็กไม่มีความรู้มากนัก เด็กมีแต่ความไร้เดียงสา ...เวลาที่เด็กมองดูสิ่งหนึ่งสิ่งใดมักจะดูด้วยความประหลาดใจ  ดวงตาพวกเขาจะใสบริสุทธิ์ พวกเขามองได้อย่างลึกซึ้งโดยไม่มีอคติ ไม่มีการตัดสินล่วงหน้าว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด ไม่มีการคาดการณ์ล่วงหน้า เขาสนใจเฉพาะสิ่งที่อยู่ตรงหน้า ด้วยเหตุนี้เด็กจึงได้สัมผัสกับ "สัจจะความจริง (Truth)" ในขณะที่พวกเราเข้าถึงได้แค่ "ความเป็นจริง (Reality)" เท่านั้น

"ความเป็นจริง" เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมารอบๆ ตัวเรา โดยอาศัยการคาดการณ์ มันมาจากความต้องการ ...มาจากความคิดของเรา "ความเป็นจริง" ของเรานี้จึงเป็นสิ่งที่เรานำ "สัจจะความจริง" มาตีความตามความเข้าใจของเรานั่นเอง "สัจจะความจริง" คือสิ่งที่ปรากฏต่อหน้าต่อตาเรา ส่วน "ความเป็นจริง" คือสิ่งที่เราเข้าใจ ....มันคือ "สัจจะความจริง" ตามความคิดของเรา "ความเป็นจริง" ประกอบด้วยของหลายๆ สิ่ง แต่ละสิ่งล้วนแยกกันอยู่  แต่ "สัจจะความจริง" ไม่มีการแบ่งแยก มีแต่บูรณาการ มีแต่ความเป็นหนึ่งเดียว มันเป็นพลังของทั้งจักรวาล....."

....นี่คือบางส่วนจากหนังสือ "intuition: ปัญญาญาณ" โดย osho ครับ