เมื่อวาน จากการประชุมเพื่อปรับแผนกิจกรรมกลุ่มงานฯภายใต้โครงการ BI01 -TUC ผู้เข้าประชุมเป็นคณะทำงานกลุ่มงานฯและคณะทำงานM&E บรรยากาศการประชุมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันหลายแง่มุม ที่เห็นชัดคือการทำงานสิ่งสำคัญอันดับแรก ต้องได้ใจ ของผู้ทำก่อน โอกาสไปถึงเป้าหมายมีมาก แม้มีอุปสรรคมากแค่ไหนก็ยินดีที่จะฟันฝ่า หากใจไม่อยากทำแล้ว แม้กิ่งไม้เล็กๆขวางหน้า ก็ยากที่จะยกเท้าก้าวข้ามไป

การทำงานร่วมกันที่ต่างคนต่างมีเป้าหมายของตน ก็มุ่งที่จะไปถึงเป้าหมายให้ได้จะโดยวิธีใดก็ตาม อาจกลายเป็นอุปสรรคอันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นกับทั้งสองฝ่าย จะไปไม่ถึงหรือถึงยากเย็น หากยอมถอยคนละก้าวหรือหาทางต่อรองกันเพื่อWin-Win Situation ย่อมเกิดประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่าย   / ปัทม์