29 มีค 49 เวลา 13.30 เข้าร่วมประชุม TUC BI01ของกลุ่มงานแนะแนวฯเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการที่ทำอยู่ รู้สึกว่าว่าบรรยากาศการประชุมแบบนี้ดี คนที่เข้าร่วมได้มีโอกาสลปรร กับคนทำงาน ประกอบด้วยทีมงานแนะแนวฯ 10 คน พี่บุญช่วย(ประธาน M&E) หมอนภา พี่มอม คุณชนกพรรณ ดิฉันเองก็ได้แต่ฟังซึ่งทำให้เข้าใจความรู้สึกคนทำงานที่ มากกว่า50%ต้องทำงาน ด้านบริการ แต่ขณะเดียวกันก็ต้องทำด้านวิชาการให้มากขึ้นเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ขององค์กร อย่างน้อยการ ลปรรจากการประชุมในวันนี้ ก็ทำให้เราได้เรียนร้ว่าจะเจรจาต่อรองอย่างไรเพื่อจะได้ WIN WINทั้งผู้ปฏิบัติที่ทำเต็มที่แล้วในบริบทของเราและผู้คาดหวังผลงานว่าจะเป็นต้นแบบแก่โรงพยาบาลอื่นๆ