AAR กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เล่าสู่กันฟัง เรื่อง การจัดทำงบประมาณและแผน

sarita
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ประสิทธิภาพของการจัดทำงบประมาณและแผน

AAR กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เล่าสู่กันฟัง เรื่อง การจัดทำงบประมาณและแผน วันที่

21 มีนาคม 2549 ที่ห้องบัณฑิตศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ท่านรองศาสตราจารย์เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย ได้

กำหนดหัวปลาของกิจกรรมครั้งนี้ "ประสิทธิภาพของการจัดทำงบประมาณและแผน"

เป้าหมายในการเข้าร่วมกิจกรรมของดิฉัน
- เพื่อรับทราบแนวทางการจัดทำงบประมาณและแผน ของแต่ละหน่วยงานต่างๆ ใน

มหาวิทยาลัย
สิ่งที่ได้ตามความคาดหวังในกิจกรรมครั้งนี้
- ได้รับทราบแนวทางการจัดทำงบประมาณและแผนของหน่วยงานต่างๆ
- ได้รู้แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาของการจัดทำงบประมาณและแผน
สิ่งที่ได้เกินความคาดหวังในกิจกรรมครั้งนี้
- ได้รู้จักเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนของแต่ละหน่วยงานต่างๆ เพิ่มมากขึ้น

สิ่งที่จะกลับไปทำหลังจากกิจกรรมครั้งนี้
- เตรียมความพร้อมด้านการจัดทำงบประมาณและแผนปฏิบัติการประจำปี 2550
  

    

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ARU~Councilความเห็น (2)

บอย สหเวช
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

ดีใจกับกลุ่มของงานนโยบายและแผน ที่ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานด้านแผน ขอบคุณเยาว์ครับ ที่ขยันทำ AAR ถ้าได้ทำของกลุ่ม OKM ด้วยจะดีมากครับ เอ! แต่ถ้าเยาว์ช่วยเล่าถึงวิธีการจัดทำแผนที่มีประสิทธิภาพด้วย จะทำให้หลายคนได้เรียนรู้ด้วยนะครับ

s_rita
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 
พี่บอยค่ะ วิธีการจัดทำแผนที่มีประสิทธิภาพ ทางคุณลิขิต (พี่ปราณี ศิริวัฒนะ) จะจัดทำสรุปการจัดทำแผนที่มีประสิทธิภาพของแต่ละหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมและจะนำมาจัดเก็บไว้ใน blog อีกครั้งนะค่ะ