GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

AAR กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เล่าสู่กันฟัง เรื่อง การจัดทำงบประมาณและแผน

ประสิทธิภาพของการจัดทำงบประมาณและแผน

AAR กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เล่าสู่กันฟัง เรื่อง การจัดทำงบประมาณและแผน วันที่

21 มีนาคม 2549 ที่ห้องบัณฑิตศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ท่านรองศาสตราจารย์เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย ได้

กำหนดหัวปลาของกิจกรรมครั้งนี้ "ประสิทธิภาพของการจัดทำงบประมาณและแผน"

เป้าหมายในการเข้าร่วมกิจกรรมของดิฉัน
- เพื่อรับทราบแนวทางการจัดทำงบประมาณและแผน ของแต่ละหน่วยงานต่างๆ ใน

มหาวิทยาลัย
สิ่งที่ได้ตามความคาดหวังในกิจกรรมครั้งนี้
- ได้รับทราบแนวทางการจัดทำงบประมาณและแผนของหน่วยงานต่างๆ
- ได้รู้แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาของการจัดทำงบประมาณและแผน
สิ่งที่ได้เกินความคาดหวังในกิจกรรมครั้งนี้
- ได้รู้จักเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนของแต่ละหน่วยงานต่างๆ เพิ่มมากขึ้น

สิ่งที่จะกลับไปทำหลังจากกิจกรรมครั้งนี้
- เตรียมความพร้อมด้านการจัดทำงบประมาณและแผนปฏิบัติการประจำปี 2550
  

    

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): aar
หมายเลขบันทึก: 21669
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 2
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (2)

ดีใจกับกลุ่มของงานนโยบายและแผน ที่ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานด้านแผน ขอบคุณเยาว์ครับ ที่ขยันทำ AAR ถ้าได้ทำของกลุ่ม OKM ด้วยจะดีมากครับ เอ! แต่ถ้าเยาว์ช่วยเล่าถึงวิธีการจัดทำแผนที่มีประสิทธิภาพด้วย จะทำให้หลายคนได้เรียนรู้ด้วยนะครับ

พี่บอยค่ะ วิธีการจัดทำแผนที่มีประสิทธิภาพ ทางคุณลิขิต (พี่ปราณี ศิริวัฒนะ) จะจัดทำสรุปการจัดทำแผนที่มีประสิทธิภาพของแต่ละหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมและจะนำมาจัดเก็บไว้ใน blog อีกครั้งนะค่ะ