ความเห็น 18777

AAR กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เล่าสู่กันฟัง เรื่อง การจัดทำงบประมาณและแผน

บอย สหเวช
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

ดีใจกับกลุ่มของงานนโยบายและแผน ที่ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานด้านแผน ขอบคุณเยาว์ครับ ที่ขยันทำ AAR ถ้าได้ทำของกลุ่ม OKM ด้วยจะดีมากครับ เอ! แต่ถ้าเยาว์ช่วยเล่าถึงวิธีการจัดทำแผนที่มีประสิทธิภาพด้วย จะทำให้หลายคนได้เรียนรู้ด้วยนะครับ