ความเห็น 21021

ปรับแผน ปรับเพื่อได้ใจ

Ping
IP: xxx.144.160.242
เขียนเมื่อ 

สุนทรียสนทนา (dialogue) เป็นการสนทนาอย่างสร้างสรรค์โดยไม่มีการถือเขาถือเรา เพื่อจัดการความแตกต่างหลากหลาย ทำให้ทุกฝ่ายต่างเป็นผู้ชนะร่วมกัน (win-win)

หลักการสำคัญคือ “การฟังอย่างตั้งใจ” (deep listening) มีสติ

"วงสุนทรียสนทนา เป็นการแสวงหาคลื่นพลังงานความรู้และความคิดร่วมกัน เมื่อใครคนหนึ่งรับได้ ก็จะเกิดการถ่ายทอดโยงใยไปยังคนอื่นๆที่อยู่ในวงสุนทรียสนทนาให้รับรู้ด้วยกัน ผู้ที่สามารถเข้าถึงคลื่นพลังงานความรู้และความคิดเหล่านี้ได้ จะเกิดความรู้สึกว่า เสียงของคนอื่นก็เหมือนกับเสียงของตนเอง สิ่งที่ตนเองอยากจะพูดก็มีคนอื่นพูดแทนให้ และเมื่อคนอื่นพูดออกมา บางครั้ง เราจึงรู้สึกว่า คำพูดแบบนี้แหละคือสิ่งที่ตนเองอยากจะพูด"

พี่ปัทดูรายละเอียด สุนทรียสนทนา ในgoogle นะคะ