chumphon-culture

ch-culture
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม "KM"
ในวันที่  27-28 มิถุนายน  2548  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร  ได้ส่งข้าราชการในสังกัด จำนวน  2  คน  คือ  นายมนตรี คุณวุฒิ และ นางจุฑารัตน์ แพวงษ์จีน  เข้ารับการอบรมเรื่อง "การจัดการความรู้ (KM)" และประชุมติดตาม  ในวันที่  7  กรกฎาคม  2548   ณ ห้องเกาะเสม็ด ศาลากลางจังหวัดชุมพร  ได้รับความรู้พอเข้าใจบ้าง แต่ยังไม่แจ่มแจ้ง  แต่จะพยายามศึกษา และดำเนินการให้ดีที่สุด 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chumphon-Cultureความเห็น (2)

พิพิธภัณฑ์
IP: xxx.44.136.50
เขียนเมื่อ 
ตอนนี้ทางสำนักงานวัฒนธรรมทำเรื่อง KM ไปถึงไหนแล้วค่ะ
ลูกหลานคนชุมพร
IP: xxx.151.140.118
เขียนเมื่อ 

KM คืออะไร  แล้วมีประโยชน์ต่องานด้านวัฒนธรรมอย่างไร

เล่าให้ฟังบ้าง

ขอบคุณ สวจ.ชุมพร ล่วงหน้า