ขอเล่าต่อจากบันทึกก่อน เกี่ยวกับวิธีการนำของ TM หน่วยต่างๆ ที่ขอรับรอง ISO15189 จากการพูดคุยกันเมื่อวันที่ 22 มีค. เป็นเรื่องเล่าจากหน่วยจุลชีวะฯ และหน่วยคลังเลือด  ทั้งสองหน่วยงานเป็นหน่วยที่ทีมติดตามงานชมว่า มีความคืบหน้าไปมาก และเอกสารค่อนข้างจะครบถ้วนแล้ว

หน่วยจุลชีวะฯ  
คุณณัฐณิชา อิงวิยะ หัวหน้างาน บอกว่า “ที่ห้อง ให้คนที่ดูแลเรื่องนี้ ออกจากงาน routine เพื่อไปทำ ISO ได้เต็มที่  แต่ส่วน WI ก็แจกจ่ายกันไปทำ ก็จะคอยเตือน และตามกันตลอด

หน่วยคลังเลือด
มีคุณวาสนา บัวทอง เป็นแม่งานใหญ่ เธอบอกว่า “หลังจากที่คลังเลือดเลือด test ที่ขอรับรอง ก็ประชุมกันในหน่วย ช่วยกัน list งานทั้งหมดที่จะต้องทำเกี่ยวกับ test นั้น  ต่อจากนั้น ก็เอาเอกสารเดิม (SOP) มาดู ว่าต้องเพิ่มเติมอะไรบ้าง แล้วก็แจกจ่ายให้คนที่เป็นคนเป็นผู้เขียน SOP ฉบับนั้นไปแก้ไข  พร้อมกับตกลงเวลาการส่งงาน เมื่อเขาส่งก็จะลงรับไว้ว่าส่งงานแล้ว หากยังไม่ส่ง ก็คอยทวงถาม

ขอชื่นชมกับ ความเอาใจใส่ และเกาะติด (ตามงานอย่างกัดไม่ปล่อย) ของผู้ประสานงานหลักทั้งสองท่าน รวมทั้งความร่วมไม้ร่วมมือของคนในหน่วย ค่ะ