นบอ.มข. รุ่นที่ 1

การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

ในวันที่ 27-29 มีนาคม 2549  นี้  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กำหนดจัดการอบรมหลักสูตรนักบริหารอุดมศึกษา (นบอ.) เป็นรุ่นแรก สำหรับข้าราชการสายสนับสนุน จำนวน 60 คน  เข้ารับการอบรมระดมความคิดเห็นในสาระวิชาเกี่ยวกับ การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ เป็นสำคัญ  การอบรมนี้กำหนดไว้ 3 วัน  เนื้อหาจะเป็นการบรรยายและการทำกิจกรรมกลุ่ม  และมีการทำ AAR ทุกเช้า  ในช่วง 8.30-9.00 น.  ผู้ที่เข้ารับการอบรมครบทุกช่วงเวลาจะได้รับเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัย  ในวันสุดท้ายท่านอธิการบดีจะมาบรรยายพิเศษพร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรด้วนตัวเอง  บรรยากาศการประชุมในวันแรกดังในภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (1)

somjet
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 
เป็นการอบรมที่ดีมากครับ เพราะจากสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็ได้รับรู้และเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการทำงานมากครับ