ชายที่สูบบุหรี่เกินวันละ 1 ซอง มีโอกาสที่จะได้รับความทุกข์ทรมานจากภาวะไร้สมรรถภาพทางเพศ ยิ่งกว่าชายซึ่งไม่สูบบุหรี่ถึงเกือบ 40%

ผู้สูบบุหรี่ถึงวันละ 20 มวน น่าเกิดอาการเช่นนี้มากกว่าพวกไม่สูบถึงราว 24% ยิ่งคนที่สูบเกินวันละ 20 มวน จะเพิ่มเป็น 39% ทีเดียว

อวัยวะเพศไม่แข็งตัวว่า หมายถึงบุคคลผู้นั้นประสบปัญหาการทำให้มันแข็งตัวในยามที่ต้องการ อีกทั้งปัญหานี้เกิดขึ้นอย่างน้อย 1 เดือนในรอบปีที่ผ่านมา
นิโคตินและสารเคมีพิษอื่นๆ ซึ่งอยู่ในบุหรี่ สามารถลดปริมาณเลือดที่ไหลเวียนเข้าสู่อวัยวะเพศชาย ตลอดจนลดแรงดันเลือดในอวัยวะนี้