เกือบตายเพราะกินหน่อไม้ปี๊บ ตอน 11 : อาการผู้ป่วยที่ส่งมากรุงเทพ

ผู้ป่วยยกมือพนมท่วมหัว บุญรักษาครับ

วันที่ 28 มีนาคม 2549 ผมไปเยี่ยมผู้ป่วยกินหน่อไม้ปี๊บที่ส่งตัวทางเครื่องบินมารักษาที่กรุงเทพฯ ที่ตึกนวมินทร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ 2 ราย อาการดีขึ้น ถอดเครื่องช่วยหายใจทั้ง 2 ราย แม่อุ้ยแก้วจำผมได้ยกมือทักทาย ท่าทางอยากกลับบ้าน คุณหมอที่จุฬาใจดี คุณพยาบาลก็ใจอารีมากเลย ฝากคนป่วยด้วยนะขอรับ

จากนั้นผมมาเยี่ยมผู้ป่วยอีก 3 รายที่ รพ.ราชวิถี อยู่ที่ตึกสอาด ศิริพัฒน์ ชั้น 3 ผู้ป่วยถอดเครื่องช่วยหายใจแล้ว 1 ราย ยังคงใช้เครื่องช่วยหายใจ 2 ราย ทุกรายแสดงท่าขอบคุณที่คนน่านส่งใจไปช่วย ผมแจ้งกับผู้ป่วยรายที่ถอดเครื่องช่วยหายใจแล้ว ว่านักศึกษาพยาบาลสภากาชาดไทยรวมเงินได้ 8,700 บาท ส่งมาช่วย ผู้ป่วยยกมือพนมท่วมหัว บุญรักษาครับ

สรุปสถานการณการเกิดโรคอาหารเป็นพิษ สงสัย“โบทูลิซึม” ในจังหวัดน่าน
ณ วันที่ 27 มีนาคม 2549 เวลา 11.00 น.
ข้อมูลผูป่วย มีผู้ปวยทั้งหมด 163 ราย นอนรักษาตัวอยูในโรงพยาบาลน่าน จํานวน 56 ราย
(ผู้ปวยใสเครื่องชวยหายใจ 8 ราย) จําหน่ายผู้ป่วย 3 ราย
ส่งตอไปรับการรักษาต่างจังหวัด 25 ราย (วันที่ 22-23 มี.ค. 49)
ไดแก
(รพ.ในเขตภาคเหนือ 8 ราย : รพ.ลําปาง,รพ.มหาราชเชียงใหม,รพ.พุทธชินราช,
รพ.ในกรุงเทพ17ราย:รพ.ราชวิถี,รพ.รามาธิบดี,รพ.ศิริราช,รพ.จุฬา,รพ.พระมงกุฎ,รพ.วชิระ,รพ.ภูมิพล)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สื่อสารสุขความเห็น (0)