งานนำเสนอกลุ่ม CAI

สไปซเดย์ ทีนโซน ถูกใจ วัยมัน
สไปซเดย์ ทีนโซน ถูกใจ วัยมัน
ช่วงชั้นที่ ๓ (มัธยมศึกษาปีที่ ๒)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
วัตถุประสงค์
•       เพื่อแก้ปัญหาการเรียนเรื่อง อนามัยเจริญพันธุ์ที่มีผลต่อสุขภาพ ระหว่างครูกับนักเรียน
•       เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจองค์ประกอบอนามัยเจริญพันธุ์ของตนเอง
เนื้อหา
         องค์ประกอบของอนามัยเจริญพันธุ์
         ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ                 ของอนามัยเจริญพันธุ์ต่อสุขภาพ
จิตวิทยาวัยรุ่น
วัยรุ่นตอนต้น
          จะเริ่มตั้งแต่ระยะใกล้แตกเนื้อ
หนุ่มแตกเนื้อสาวซึ่งมีการเจริญเติบโต
ของร่างกายอย่างรวดเร็ว  อันเป็นจุดเริ่มต้น
ของการพัฒนาและเป็นการเริ่มต้นของวัยแตกเนื้อหนุ่มเนื้อสาว
แต่วัยนี้จะยังไม่รับรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงเท่าใดนัก  วัยรุ่นยังมี
ลักษณะหลายอย่างของวัยเด็ก  เช่น ยังอยู่ในกลุ่มเพื่อนเพศ
เดียวกันและยังมีบ้านเป็นศูนย์กลางของชีวิต
ทฤษฎีจิตวิทยาวัยรุ่น
•          ซิกมันด์ ฟรอยด์
              ให้แนวคิดว่า พฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่นเด็กจากแรงกระตุ้น 3 แหล่งคือ
                     1. มีสิ่งเร้าภายนอกมากระตุ้น

                    2.  เกิดความตึงเครียดทางสรีระ

                     3. เกิดความตึงเครียดทางจิต
•            อีริคสัน
              มีแนวคิดที่ว่า เด็กวัยรุ่นจะอยู่
ในพัฒนาการมีความเป็นเอกลักษณ์กับ
ความรู้สึกสับสนมีลักษณะเด่นคือ
                        1. รักใคร่ชอบพอเพศตรงข้ามเช่นเดียวกับความรักของผู้ใหญ่ ซึ่งต้องการมีความสัมพันธ์ในฐานะสามีภรรยาและความรู้สึกเป็นคู่ชีวิต
                        2. เด็กวัยรุ่นเริ่มเป็นสมาชิกที่มีความรับผิดชอบในสังคมมุ่งหมายกับการทำงาน
•          แบนดูรา
              มีแนวคิดที่ว่า เด็กวัยรุ่นเรียนรู้
จากการสังเกตตัวแบบโดยสังเกตว่า
   ตัวแบบทำอะไร  ได้ผลกรรมอะไร 
เมื่อสังเกตแล้วผู้สังเกตจะเกิดความคิดว่าตนสามารถทำ
พฤติกรรมใหม่ได้อย่างไร และในวันข้างหน้าผู้สังเกตก็จะ
ระลึกแบบแผนพฤติกรรมออกมากระทำได้
สรุปจากการที่ศึกษามา
นำแนวคิดของนักจิตวิทยาดังกล่าวมา
ข้างต้น มาประยุกต์ให้เหมาะสมกับเนื้อหาและ
วัยของผู้เรียน   โดยสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง
สไปซเดย์ ทีนโซน ถูกใจ วัยมัน
  ซึ่งเป็น แบบผู้ช่วยสอน (Tutorials)”

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภัทระพล คนชม

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 21309, เขียน: 28 Mar 2006 @ 11:22 (), แก้ไข: 09 May 2012 @ 09:46 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)