สวัสดีครับ

และแล้วโค้งสุดท้ายของการ อบ-รม-บ่ม-เพาะ ก็มาถึง ไม่ทราบว่าพวกเราได้ตระหนักในคำไทย ๆ คำนี้สักแค่ไหน แต่ผมชอบความหมายของคำนี้มากนะครับ ชอบถึงขนาดที่เอาไปร้อยเรียงเป็นข้อความสั้น ๆ ติดไว้หน้าห้องฝึกอบรมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และขอนำมาแสดง ณ ที่นี้อีกครั้งหนึ่ง

อบ    = ทำให้ร้อนหรือสุกด้วยความร้อนของเทคนิควิชาการในที่ซึ่งมีขอบเขต
รม    = สุมด้วยไอแห่งความดีงามเก็บถนอมไว้ให้หอมอบอวลด้วยคุณค่า
บ่ม    =
ทำให้ถึงพร้อมลงตัวด้วยความอบอุ่นขัดเกลาจนได้ผลงานที่มีคุณภาพ
เพาะ = ปลูกให้เจริญงอกงามสะพรั่งด้วยดอก
และผลที่มุ่งหวังตั้งใจด้วยความเพียร
<blockquote dir="ltr" style="margin-right: 0px">

หลังจากที่ผ่านการ “อบ” และ “รม” มาเป็นเวลา 5 วัน ผมก็หวังว่าพวกเราจะนำเทคนิค วิชาการ และความรู้ที่ได้เรียนมาไป “บ่ม” ให้ถึงพร้อมที่จะ “เพาะ” ให้เจริญงอกงามยิ่ง ๆ ขึ้นไป

เคล็ดไม่ลับสำคัญที่จะทำให้สรรพความรู้ที่เรามีอยู่ เติบโตแผ่กิ่งก้านสาขากว้างขวางออกไปไม่มีที่สิ้นสุดอยู่ที่ การให้ ครับ เพราะสินทรัพย์ความรู้ (Knowledge Assets) เป็นอะไรที่แตกต่างไปจากสินทรัพย์ที่เป็นวัตถุ สิ่งของ เงินทอง ฯลฯ ความรู้ยิ่งให้ ยิ่งนำไปใช้ ยิ่งเติบโต ไม่มีใครที่เป็นผู้ให้ความรู้แล้วความรู้นั้นจะเหือดแห้งหมดไปจากตัวเอง ตรงกันข้ามกลับยิ่งมีเพิ่มมากขึ้นเป็นทบทวีคูณ เพราะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง ผู้ให้และผู้รับ ต่อยอดจากเรื่องหนึ่งไปอีกเรื่องหนึ่ง จนในที่สุด พวกเราทั้งหมดก็สามารถที่จะแสดงความเคารพ ยกย่องเป็น “ครู” เป็น “อาจารย์” ซึ่งกันและกัน

ทุกท่านเรียกผมว่า “อ.ไอศูรย์” ในวันนี้ ผมขอเรียกทุกท่านว่า “อาจารย์” ไว้ล่วงหน้าเลย ณ บัดนี้ เพราะผมเชื่อมั่นในพลังของการเรียนรู้ ที่ครบถ้วนกระบวนการ อบ-รม-บ่ม-เพาะ ครับ.

</blockquote>

ขอให้มีความสุขความเจริญกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยิ่ง ๆ ขึ้นไปครับ
            อ.ไอศูรย์  ภาษยะวรรณ์

Today Links for Study :

http://spaces.msn.com/members/cpitdev/

http://www.download.com/Teleport-Pro/3000-2377-3359674.html

http://gis.smoi.moi.go.th/website/smoi/register/login.htm

http://www.formdesk.com/

http://www.visibone.com/

http://www.moe.go.th/main2/mobile_office/mobileoffice_index.htm

http://www.markmyweb.com/

http://www.pawoot.com

http://weblog.manager.co.th/publichome/aisune/

</strong>