KM.....ผลิบาน ณ ลานสพท.ชพ.1

ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
"และเราก็รู้จักกัน......KM"

            วันนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร  เขต 1  ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  การบริหารความรู้ภายในองค์กร  โดยมีเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ฯ ทุกคนเข้าร่วมการประชุมด้วยความตั้งใจ  และมุ่งมั่น  โดยอาจารย์พรสกล  ณ ศรีโต  ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรกับผู้เข้าประชุม  และได้ให้ความรู้เป็นเบื้องต้นในภาคเช้า 

              และในภาคบ่ายได้กำหนดให้แบ่งกลุ่มออกเป็น  6  กลุ่มดังนี้

            1.  กลุ่ม EM                  มีนายธเนศร์  ชาญเชาว์             เป็นประธานกลุ่ม

            2.  กลุ่ม p.c.                 มีนางเบญจมาศ  มุจนานันท์        เป็นประธานกลุ่ม

            3.  กลุ่มเซอร์ไพร์           มีนางวาสนา  นาคสุวรรณ           เป็นประธานกลุ่ม

            4.  กลุ่มรวมพลัง            มีนางสุมณฑา  เชื้อบ่อคา           เป็นประธานกลุ่ม

            5.  กลุ่ม PO                  มีนายปัญญา  ยศวิไล                 เป็นประธานกลุ่ม

            6.  กลุ่ม KMU               มีนางสาววันเพ็ญ  อำนาจ            เป็นประธานกลุ่ม

            ขณะนี้เวลา บ่ายโมงครึ่ง  ทุกกลุ่มกำลังคร่ำเคร่งในการคิดวิสัยทัศน์ของการทำ KM  (KV)  เดี๋ยวก็จะได้เห็นว่า KV ของสพท.ชพ.1  มีหน้าตาอย่างไร  (รออย่างใจจดใจจอเลยล่ะ)

และในที่สุดก็ได้ KV ดังนี้

เพื่อให้บริการทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
โดยใช้เทคโนโลยีและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน


          และ Core Competencies (CC) คือ


            1.  ด้านการบริหารจัดการองค์การ
            2.  ด้านเทคโนโลยี
            3.  ด้านการพัฒนาบุคลากร
            4.  ด้านการบริการทางการศึกษา
            5.  ด้านมนุษยสัมพันธ์
            6.  ด้านกฎหมายและระเบียบ
           

            สำหรับ Competency  ในแต่ละ Core  ก็คงต้องหากันอีกครั้งเพื่อให้สมบูรณ์แบบ  แล้วจะ Post ให้อ่านในครั้งต่อไปนะคะ

            ถ้าเปรียบกระบวนการ KM เป็นดอกไม้พันธ์ใหม่  ดอกไม้ดอกนี้ก็เริ่มผลิบาน  อย่างช้าๆ  ในใจของเจ้าหน้าที่ในสพท.ชพ.1 แล้ว  และเชื่อเหลือเกินว่าดอกไม้ดอกนี้จะผลิบานอย่างสวยงาม  และเต็มต้น  เปรียบเสมือนเจ้าหน้าที่ทุกคนในสพท.ชพ.1 จะนำกระบวนการ KM ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง  พัฒนางาน  และพัฒนาองค์กร  ให้สพท.ชพ.1  กลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและอยู่ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข

           แล้วค่อยเจอกันในวันต่อไปนะคะ  บ๊าย บาย....

                                                   Chumphon  16

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน km chumphon area1ความเห็น (0)