รองศาสตราจารย์นายแพทย์วัชรพงศ์  พุทธิสวัสดิ์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

ภาควิชาศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ.เมือง จ.ขอนแก่น

40002