การประชุมกรรมการบริหาร

  ติดต่อ

  ผลการประชุมวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๘   

มติที่ประชุม

   ๑.   ให้หัวหน้าโครงการทุกโครงการเสนอรายงานการวิจัย  เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยตามกรอบ TOR  โดยให้ได้สาระดังนี้  คือ  มิ ติที่ ๑  ด้านเนื้อหา   และด้านที่ ๒   ด้านกระบวนการ

   ๒.   คณะกรรมการบริหารโครงการ  จะตรวจเยี่ยมไซด์งานของแต่ละโครงการ

   ๓.   รายงานการวิจัยต้องเสร็จภายในเดือนธันวาคม  พ.ศ.๒๕๔๘   เพื่อเสนอเครือข่ายในเดือนมกราคม  พ.ศ.๒๕๔๙

         

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการวิจัยและพัฒนาโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู48จันทรเกษม

หมายเลขบันทึก: 2083, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 13:55:17+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)