ได้เขียนบทความเกี่ยวกับMobile officeมีรายละเอียดที่น่าสนใจ  หากต้องการดูรายละเอียดหาดูได้ที่                                                                      http://www.moe.go.th/cgi-script/csArticles/articles/000003/000346.htm