ระบบเวียงแนวคิดใหม่สู่ความเป็นหนึ่ง(2)

ศาสนาเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจ

                 สวัสดีคะก็พบกันอีกแล้วนะคะ  วันนี้ก็จะมาแนะนำเวียงอีกหนึ่งเวียงให้รู้จักกันจากฉบับก่อนเราพูดถึงเรื่องราวของเวียงนำเต้ากันแล้ว  วันนี้ก็มารู้จักกับเวียงจอมทองกันเลยดีกว่าว่าเวียงนี้เขามีกิจกรรมอะไรกันบ้าง  กิจกรรมของเวียงจอมทองก็จะเน้นกิจกรรมทางพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่ก็จะมีการทำกิจกรรมร่วมกันทั้งนิสิตทุกสาขาวิชา  อาจารย์  บุคลากรในวิทยาเขตฯ ร่วมกันทำกิจกรรมสำคัญทางศาสนา  เช่นวันเข้าพรรษาที่ผ่านมาก็ได้มีการไปถวายเทียนกันมาคะ  และเราก็มีการทำกิจกรรมมากมายเลยคะ  โดยใช้ศาสนาเป็นตัวประสานคะ  แล้วเราก็ยังได้ไปศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนากันด้วยนะคะ  เป็นไงคะการเรียนรู้ไม่ได้อยู่แค่ห้องเรียนเราต้องไปศึกษาองค์ความรุ้จากข้างนอกด้วยคะ

                             เวียงจอมทอง        ความเป็นมา   เป็นเวียงยุคแรกของเมืองพะเยา  เป็นเวียงศาสนา  มีคูน้ำคันดันล้อมรอบพระธาตุจอมทองเป็นรูปวงกลม  ปัจจุบันตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา
ความหมายของตราสัญลักษณ์ประจำเวียง
                นำภาพพระธาตุจอมทองซึ่งเป็นสิ่งเคารพสักการบูชาของชาวพุทธมาจัดองค์ประกอบให้สอดคล้องกับชื่อเวียง  พระธาตุจอมทองเป็นตัวแทนของศาสนา และคุณงามความดี  สีเหลืองทอง  หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรือง
                วงกลม  หมายถึง  สมอง
                แถบโค้งด้านล่าง  คือ  เปลวรัศมีแห่งความดีและความร่วมมือ  หรือช่วยเหลือกัน  สีเทา  แสด  คือ สีประจำมหาวิทยาลัย
                 องค์ประกอบทั้งหมดสื่อความหมายในภาพรวม  คือ  มนุษย์ทุกคนนอกจากเป็นผู้ที่มีความรู้ในด้านวิชาการแล้ว  ต้องมีคุณธรรมควบคู่กันไปด้วย
                 สีประจำ สีเหลือง
กิจกรรมเน้นคุณธรรม  และจริยธรรมตามแนวทางศาสนา
<p> </p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประกันคุณภาพพะเยาความเห็น (0)