wisconsin

 

              คณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการของมลรัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา นำโดย Ms. Elizabeth Burmaster รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ Dr.Anothony Evers รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ Dr.Magaret Planner ที่ปรึกษาพิเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะนักวิชาการด้านการศึกษาของมลรัฐวิสคอนซิน จำนวนกว่า 20 คน จะได้เดินทางมายังประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมในพิธีลงนามในกรอบความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของไทยกับกระทรวงศึกษาธิการของมลรัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ลงนามฝ่ายกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย และ Ms.Elizabeth Burmaster เป็นผู้ลงนามฝ่ายกระทรวงศึกษาธิการของมลรัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา

               พิธีลงนามเริ่มขึ้น เวลา 15.00 น. ในวันที่ 2 สิงหาคม 2548 ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ อาคารราชวัลลภ ชั้น 2 โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ นำโดย นายปิยะบุตร  ชลวิจารณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนองค์กรหลัก ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ผู้แทนกระทรวงการต่างประทศ ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา นักวิชาการและแขกผู้มีเกีรติกว่า 70 คน เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามกรอบความร่วมมือ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทยและกระทรวงศึกษาธิการของมลรัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา ได้ตกลงที่จะพัฒนาความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 •  การพัฒนาวิชาชีพ/บุคลากร
 • โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษาในสาขาต่าง ๆ อาทิ โครงการการสอนภาษาอังกฤษ/โครงการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปศาสตร์ ดนตรี กีฬา ฯลฯ
 • การอบรมครูและผู้บริหารสถานศึกษา
 • การพัฒนามาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
 • โครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง/การเชื่อมโยงเครือข่ายโรงเรียน
 • การศึกษาทางไกลและการเรียนทางระบบอิเล็คทรอนิกส์ (E-learning)
 • การศึกษาสำหรับเด็กที่มีพรสวรรค์และที่มีความสามารถพิเศษ
 • การบริหารในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 • การพัฒนาอุปกรณ์สื่อผสมสำหรับการเรียนการสอน
 • ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library)
 • การศึกษาด้านอาชีพและอาชีวศึกษา
 • การประเมินผล

           ก่อนหน้าพิธีลงนาม คณะผู้บริหารและผุ้แทนองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการจะได้มีโอกาสประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บริหารและคณะนักวิชาการด้านการศึกษาของมลรัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือข้างต้น

           นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการยังได้ให้ความร่วมมทือกับกระทรวงศึกษาธิการของมลรัฐวิสคอนซินในการจัดรายการศึกษาดูงานให้กับคณะนักวิชาการด้านการศึกษาจากมลรัฐวิสคอนซิน    จำนวน 22 คน ซึ่งได้รับทุนศึกษาดูงานในประเทศไทยภายใต้โครงการ 2005 Fulbright Hays International Seminar ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2548 ด้วยการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับนักวิชาการศึกษาของประเทศไทย รวมทั้งการจัดรายการศึกษาดูงานในสถาบันการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของประเทศไทยอีกด้วย

          

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการค่ายเยาวชนไทย-จีนเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูต

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 2096, เขียน: 04 Aug 2005 @ 15:28 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 13:55 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)