ความเห็น 1293

โครงการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจังหวัดชุมพร (5)

ID 5
IP: xxx.155.1.245
เขียนเมื่อ 

วันนี้บรรยากาศสดใสมีแสงแดดส่องมาบ้างเล็กน้อยและทุกคนตั้งใจฟังอาจารย์ไอศูรย์สอนด้วยความตั้งใจกันทุกคนเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติ Internet มันน่าสนใจมากและได้จดในสมุดไว้บ้างเพราะจดไม่ทันกันเป็นส่วนใหญ่  และทำให้เกิดประโยชน์ในความเป็นมาของเครื่อข่าย Internet  ขอขอบคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะ