ความเห็น 1297

โครงการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจังหวัดชุมพร (5)

somsak
IP: xxx.155.1.245
เขียนเมื่อ 

 

  ผมขอชื่นชมในความตั้งใจของท่าน ไอศูรย์ ฯ ที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างสรร ภูมิปัญญาการเรียนรู้ ด้าน IT ให้กับบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ  รวมทั้งบุคคลทั่วไป  และยินดีให้การสนับสนุนโครงการนี้ตลอดไป ขอแนะนำให้ทำประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้ของท่านให้มากขึ้นอีก จะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งบุคคลทั่วไปมาขอใช้บริการ