การเข้าสู่บล็อคต้องจดบันทึกข้อมูลที่สมัครไว้เพราะจะมีปัญหาภายหลังเช่นข้าพเจ้าฯจำPassword ไม่ได้เลยต้องเริ่มต้นใหม่ แต่ต้องมีปัญหาอีกเพราะเราบันทึกชื่อเรื่องเดิม บล็อคก็จะแจ้งว่าซ้ำ