ความรู้เรื่องงานศพ

ของที่ใช้ในการเผาศพ

 

     เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 49 ไปงานสวดศพคุณแม่เพื่อนครูโรงเรียนสว 2 ที่วัดพุทธนิคม เมื่อเข้าไปนั่งในศาลา  มองไปเห็นกระดานเขียนหัวข้อว่า  " ความรู้เรื่องงานศพ  "                   

               ของที่ใช้ในการเผาศพ          

           1.  น้ำมันก๊าด  1  ขวดใหญ่

            2. ผ้าขาว (บังสุกุล ) ยาว 1 เมตร

            3. ขี้ไต้ทำเชื้อไฟ  1  มัด

            4. ถ่าน  2  กระสอบ

                 ของที่ใช้ในการเก็บอัฐิ  ( กระดูก )

             1. กล้วยนำว้า   2  หวี      สมมุติแทน   นิ้วมือนิ้วเท้า

             2. นำตาลปี๊บ  1 กิโลกรัม      "            หัวใจของคน

             3.  มะพร้าวแก่  1  ลูก          "            ศรีษะ (หัวคน)

              4. เงินเหรียญ  32 บาท        "            อาการ 32 ของร่างกาย 

              5.  ปัจจัยถวายพระที่ไปทำพิธีเก็บอัฐิ พร้อมดอกไม้ธูปเทียน

               ( ของเหล่านี้ ใช้แทนความหมายคนที่ตายไปเกิดมีอาการ 32 )

      หมายเหตุ สอบถาม ส.ป.ร. ปรีชา 04-7725035

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้จากห้องสมุดสย.ความเห็น (0)