แหล่งรวม E-BOOK ด้าน Computer

E-Book

http://e-books.amagrammer.net

http://files.biochemweapons.com/Learning/

http://7622.com/

http://www.net130.com/CMS/Pub/book/

http://rapidshared.org/index.php?t=category&n=ebooks

http://megauploaded.org/index.php?t=category&n=ebooks

http://books.rackhub.com/

http://blognone.com/topics

http://www.betah.co.il/BooksCatalog.aspx?category=Web%20Programming

http://www.electoday.com/projects/nprotech/

FreeBSD Handbook
FreeNAS Developers' Handbook

BackupPC Documentation

Unison File Synchronizer User Manual and Reference Guide Version 2.13.16

rsyncbackup: User's Manual

Rsync mirroring howto and FAQ:
Installing rsync on a windows machine:

http://202.57.149.56/~booklinux/

http://xdisc.justusers.net/e-books/

http://yimp.6te.net

GNU/Linux Mind Map เอาไว้ดูการแตกหน่อของมัน
http://photos1.blogger.com/blogger/3370/2500/1600/GNULinuxupdatedw4.0.jpg

OpenSSH Windows page:http://www.openssh.com/windows.html
OpenSSH Mac page:http://www.openssh.com/macos.html
OpenVPN, an open source, SSL VPN solution:http://openvpn.net
PuTTY, pscp and related tools:http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/
Configuring PuTTY:http://www.jfitz.com/tips/putty_config.html
WinSCP:http://winscp.net/eng/
Tera Term Pro:http://hp.vector.co.jp/authors/VA002416/teraterm.html
TTSSH, (Tera Term Pro SSH extension):http://www.zip.com.au/~roca/ttssh.html
TTSSH, (mirror site):http://public.planetmirror.com/pub/ttssh/
Cygwin:http://www.cygwin.com/
XFree86 for Cygwin:http://cygwin.com/xfree/
KDE for Cygwin:http://kde-cygwin.sourceforge.net/
Gnome for Cygwin:http://cygnome.sourceforge.net/
Network Simplicity's SSH server:http://sshwindows.sourceforge.net/
Microsoft's Terminal Services Advanced Client FAQs:http://www.microsoft.com/windows2000/techinfo/administration/terminal/tsacfaq.asp
Microsoft Terminal Services TCP port support article:http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;150543
VNC - Remote GUI access for Windows:http://www.realvnc.com/ 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นายก๊อต:รวมแหล่งความรู้ความเห็น (2)

/tanes
IP: xxx.47.247.117
เขียนเมื่อ 
     ดีมากเลยที่ที่ทำแหล่งแหล่งรวม e-book ด้านคอมพิวเตอร์ แต่อยากให้มี ด้านการศึกษาด้วย และถ้าเป็นภาษาไทยก็จะดีครับ จะได้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ซึ่งทราบว่า สพฐ.สมัยเป็นกรมวิชาการ ได้ทำหนังสือแปลไว้เยอะ และคุณหญิงกษมา ให้ทำเป็น e-book ทั้งหมด
ken
IP: xxx.9.15.159
เขียนเมื่อ 
ดีครับ ชอบมากมาย