คู่มือผู้บริหารโครงการ "พัฒนาการจัดการความรู้ใน รพ. ภาคเหนือตอนล่าง" (ตอนจบ)

อ้อ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

        บทที่ 1 และ 2  (Link เดิม) 

        (Link ไฟล์สมบูรณ์)

         บทที่ 3 การสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้

         บทที่ 4 การขยายเครือข่ายการจัดการความรู้

         บทที่ 5 การบูรณะเครือข่ายการจัดการความรู้

         บทที่ 6 เทคนิคเคล็ดลับในการบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน play & playความเห็น (0)