เครือข่าย KM โรงพยาบาล

         วันนี้ (26 มี.ค.49) อ. ไพฑูรย์  ช่วงฉ่ำ  เอารายงานฉบับหนา   เรื่อง "การพัฒนาเครือข่ายการสร้างการเรียนรู้ระดับจังหวัด"  หรือเครือข่าย KM ของโรงพยาบาลในจังหวัด  รวม 5 จังหวัดคือ  ปราจีนบุรี,  กาฬสินธุ์,  สกลนคร,  นครราชสีมา,  และชลบุรี มาให้ผม   เป็นรายงานการดำเนินการในช่วง 1 เดือนแรก   คือเดือน ก.พ.49

         เท่ากับว่าเรากำลังจะมีเครือข่าย KM ของ รพ.ระดับจังหวัดอีก 5 เครือข่าย

วิทยากร KM ได้แก่
       (1) อ. ไพฑูรย์  ช่วงฉ่ำ
       (2) คุณสุกานดา  เมฆทรงกลด (รพ. พิจิตร)
       (3) คุณจิตตรา  รองวิริยะพานิช (รพ. พุทธชินราช)

         การฝึกอบรมครั้งแรกใช้เทคนิคการเล่าเรื่องและทำ Knowledge Mapping สำหรับ CoP ที่แต่ละจังหวัดกำหนด   ผมพลิก ๆ ดูรายงานแล้ว   มีความประทับใจว่ากิจกรรม KM โรงพยาบาลโดยทำเป็นเครือข่าย รพ.ทั้งจังหวัด  เป็นรายจังหวัดแบบนี้น่าจะไปได้ดี   และวิทยากรก็มีความสามารถ   น่าชื่นชมมาก   กว่าจะถึงงานมหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 3 วันที่ 1 - 2 ธ.ค.49   เราน่าจะมีเครือข่าย KM ดาวรุ่งเกิดขึ้นอีกหลายจังหวัด

         นอกจากนั้น อ. ไพฑูรย์ยังจะจัดเป็นวิทยากรฝึก KM ให้แก่กรมการแพทย์   โดยสำนักการพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขจะขับเคลื่อน CoP ป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลให้แก่ รพ.ในสังกัดกรมการแพทย์   จัด Workshop วันที่ 26 - 28 ก.ค.49

         อ. ไพฑูรย์ยังได้เป็นที่ปรึกษา KM ให้แก่หน่วยงานพัฒนาชุมชนเขต 5 ลำปาง (ภาคเหนือตอนบน) กรมการพัฒนาชุมชน

         ผมขอแสดงความชื่นชมในความขยันขันแข็งของ อ. ไพฑูรย์และทีมงาน   และได้เสนอให้คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มน. ตั้ง Virtual KM Consulting Unit ขึ้นในคณะ   สำหรับให้บริการทั่วราชอาณาจักร   ดังที่ อ. ไพฑูรย์ทำอยู่แล้ว

วิจารณ์  พานิช
 26 มี.ค.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)