สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย

         ผมเป็นสมาชิกก่อตั้งสมาคมนี้ตั้งแต่ปี 2521   จนในที่สุดกลายเป็น inactive member เพราะมีชีวิตเถลไถลออกไปไกลวิชาชีพเดิม   แต่สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทยก็ยังเชิญเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการเรื่อยมา   และส่งรายงานการประชุมของสมาคมรวมทั้งเชิญประชุมกรรมการด้วยทุกครั้ง   แต่ผมก็ไม่เคยจัดเวลาไปร่วมประชุมได้เลย   จึงนำสมาคมนี้มาแนะนำ   เวลานี้นายกสมาคมคือ รศ. สุมิตรา คงชื่นสิน   ท่านที่สนใจหาข้อมูลของสามาคมได้ที่ thaigeneticssociety.biotec.or.th   สมาคมนี้จัดการประชุมวิชาการทุก ๆ 2 ปี   ครั้งที่ 15 จะจัดที่ ม.ทักษิณในปี 2550

วิจารณ์  พานิช
 23 มี.ค.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)