ปลักไม้ลายมะละกอรับประทานผลสุกแห่งเมืองสุพรรณบุร

 • วันนั้น นักบริหารส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ (นสอ.รุ่น 1/2551) จำนวน 105 คน เดินทางด้วยรถปรับอากาศชั้น 1 เช่าเหมา 1 คัน รถกรมส่งเสริมการเกษตร 1 คัน  ออกจากกรมฯมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์         เวลา 13.30 น.ตามเส้นทาง กทม.บางบัวทอง เข้าสู่เมืองสุพรรณบุรี  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  พื้นที่ 380 ไร่ ริมคลองส่งน้ำสายเมน ภายในร่มรื่น ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างขวางมาก สิ่งที่มองเห็นคือการจัดภูมิทัศน์ที่ดีสวยงาม ทั้งภาคการเกษตรและระบบนิเวศวิทยา  ถนนทุกสายเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สองข้างประกอบด้วยมะละกอ สอบถามข้อมูลบอกว่า  มะละกอปักไม้ลาย

 • คุณอุหลั่น  อยู่เจริญพงศ์  เจ้าพนักงานการเกษตร 6 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  สพ.บ้านดอนห้วยราบ หมู่ที่ 12 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี  กล่าวว่า มะละกอปลักไม้ลาย เป็นพันธุ์ที่เหมาะสำหรับรับประทานสุก นำเข้าจากต่างประเทศมาปลูกในประเทศไทยเมื่อ ปี 2543 ลักษณะประจำพันธุ์ ลำต้นใหญ่แข็งแรง รากใหญ่ ใบมี 9-11 แฉก และมีใบธงอยู่ตรงกลาง ติดผลดกผลรูปร่างทรงกระบอกเนื้อหนาสีแดง อมส้ม ค่อนข้างต้นทานโรคใบด่าง ต้นเตี้ยให้ผลผลิตเร็วอายุการเก็บเกี่ยว 8 เดือนหลังการปลูก  มะละกอพันธุ์ปลักไม้ลาย  สามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินทุกสภาพแต่ต้องมีการระบายน้ำได้ดี  ควรเป็นที่น้ำท่วมไม่ถึงและอยู่ใกล้แหล่งน้ำ มีความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 505-7.0 หากเป็นที่ลุ่มควรทำแปลงแบบยกร่อง  ก่อนการเตรียมแปลงต้องกำจัดวัชพืชออกให้หมด แล้วทำการไถพรวนดินย่างน้อย 2 ครั้ง  ครั้งแรก ไถตากดิน ประมาณ 5-7 วัน ครั้งที่ 2 ไถย่อยดิน(หากดินไม่อุดมสมบูรณ์ ควรปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสด)

 • คุณอุหลั่น  อยู่เจริญพงศ์  กล่าวอีกว่า มะละกอปลักไม้ลาย เมล็ดค่อนข้างมาก การเพาะเมล็ด ทำได้ง่ายๆ นำเมล็ดแห้งมาแช่น้ำธรรมดา 2-3 ชั่วโมง เทน้ำทิ้งแล้งแช่ต่ออีก 1 คืนหรือประมาณ 24 ชั่วโมง เทน้ำทิ้งแล้วนำเมล็ดมาเพาะ สามารถทำได้ 2 วิธี คือ การเพาะในถุงพลาสติกสีดำ และการเพาะในถาดหลุมหรือในแปลง  วัสดุเพาะเมล็ด ประกอบด้วยทรายหยาบ 1 ส่วน ขี้เถ้าแกลบ 2 ส่วน

 • การเพาะในถุงเพาะ

 • ใช้ถุงเพาะขนาด 2X4 นิ้ว ใส่วัสดุให้เต็มนำเมล็ดพันธุ์ที่เตรียมไว้หยอดลงไป 2-3 เมล็ด กลบแล้วรดน้ำวันละ 1 ครั้ง ประมาณ 8-10 วัน เมล็ดจะงอก เมื่อต้นกล้าอายุได้ 30-40 วัน สามารถนำลงไปปลูกที่แปลงได้ ส่วนการเพาะในแปลงหรือในถาด เตรียมดินในแปลง ผสมขี้เถ้าแกลบ พรวนส่วนผสมให้เข้ากัน แล้วนำเมล็ดโรยเป็นแถว กลบแล้วรดน้ำวันละ 1 ครั้ง ประมาณ 8-10 วัน เมล็ดจะงอก เมื่อต้นกล้ามีอายุได้  5 วัน  จึงถอนไปชำในถุงเพาะหรือกล้าอายุได้ 30-40 วัน นำไปปลูกในแปลงได้

 • การเตรียมหลุมปลูกและวิธีการปลูก

 • การเตรียมหลุมปลูกมะละกอพันธุ์ปลักไม้ลาย ขนาดกว้าง ยาว ลึก ด้านละประมาณ 50 เซนติเมตร  ขุดแล้วตากดินไว้ประมาณ 7-10 วัน จึงผสมหมักรองก้นหลุมกลบดินลงหลุม  ระยะปลูก 3X3 เมตร 1 ไร่ ได้มะละกอ 200 ต้น พื้นที่น้ำท่วมขังต้องทำการยกร่องขนาดกว้าง 3 เมตร คูระหว่างร้องกว้างประมาณ 1 เมตร มะละกอปลักไม้ลายสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี แต่นิยมปลูกต้นและปลายฤดูฝน  การนำต้นกล้ามะละลกอลงหลุมต้องทำอย่างระมัดระวังอย่าให้รากขาด  กลบดินบริเวณโคนต้นให้แน่น ใช้ทางมะพร้าวบังแดดประมาณ 7-10 วัน รดน้ำเช้าเย็น  ส่วนการดูแลรักษา ใส่ปุ๋ยหมักเดือนละประมาณ 1-2 ครั้ง อายุ 2 เดือน ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 ตามรัศมีทรงพุ่มเดือนละ 1 ครั้ง การกำจัดวัชพืชใช้วิธีถอนหรือตัด หากใช้จอบหรือเสียมดายหญ้า จะกระทบต่อรากมาะละกอ

 • โรคและแมลง

 • โรคเน่านคอดิน เกิดจาดเชื้อราป้องกันด้วยยากันรา เช่น แมนโครเซบหรือเมตาแลคซิล  20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร

 • โรคราแป้ง เกิดจากคราบฝุ่นของเชื้อราเป็นจุดสีขาว ฉีดพ่นด้วย เบนโนมิล 10 กรัม/น้ำ 20 ลิตร

 • โรคใบด่าง เกิดจากเพลี้ยอ่อน เพลี้ยไก้ฟ้า มาดูดกินน้ำเลี้ยงทำให้ใบเล็ก เหลืองซีด ต่อมาใบร่วง ยอดเหลือง เมื่อพบให้ตัดใบทิ้งแล้วเผาทำลายหรือใช้สารเคมีซาลิค+คลีนนอล ฉีดพ่นทุก 1 เดือน

 • โรคแอนแทรคโนส  ผลสุกเป็นแผลลักษณะจุดสีน้ำตาลลามเป็นวงล้อมซ้อนกัน ทำให้ความหวานลดลง ฉีดพ่นด้วย แมนโครเซบ 50 กรัม/น้ำ 20 ลิตร หรือเบนโนมิล 10 กรัม/น้ำ 20 ลิตร

 • แมลงและเพลี้ยต่างๆ ใช้น้ำส้มควันไม้อัตรา 30-40 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นตั้งแต่ต้นมะละกอยังเล็กๆประมาณเดือนละ 1 ครั้งหรือฉีดพ่นเมื่อพบการระบาด

 • การเก็บเกี่ยวผลผลิต

 • มะละกอปลักไม้ลาย สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่นการประกอบอาหาร แกงส้ม นึ่งปลา หรือเป็นส้มตำสามารถทำได้  แต่ต้องการรับประทานสุก ควรเก็บเกี่ยวในระยะผลสุกหนึ่งในสี่ของผล นำมาบ่มแบบธรรมชาติ 2-3 วันลืมต้นจะมีรสหวานมาก สีเนื้อสม่ำเสมอ

 • ท้ายที่สุดคุณอุหลั่น  เจริญพงศ์  บอกว่า เทคนิคการเพิ่มความหวาน มะละกอปลักไม้ลาย ก่อนการเก็นเกี่ยวผลผลิตประมาณ 30 วัน ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 0-0-60 ในอัตรา 300 กรัม/ต้น รดน้ำให้ละลายหรือใช้ปุ๋ยเกร็ด ละลายน้ำฉีดพ่น สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทำติดต่อกัน 2 สัปดาห์ หรือหากสงสัยประการใดติดต่อสอบถาม ได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร สพ.บ้านดอนห้วยราบ ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี  72160 โทร.0-3543-7704-5 ต่อ 217 หรือโทรสาร.0-3543-7705 ต่อ 102 กรมส่งเสริมการเกษตรมีคนอยู่ทั่วทิศเป็นมิตรแท้ของเกษตรกรก่อนเดินทางกลับนักบริหารส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ ได้เมล็ดพันธุ์มะละกอปักไม้ลายกลับบ้านคนละ 5,000-10,000 เมล็ด  นั่นคือวิญญาณนักส่งเสริมการเกษตรต้องคิดถึงเกษตรกรและประเทศชาติเป็นสำคัญ

 

วัชรินทร์  เขจรวงศ์

  <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 27pt; text-align: center;" align="center">E-mail:[email protected]</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 27pt; text-align: justify;">  </p>