ตอนที่ 2

ow อ่านว่า เอา(bow),โอว์(bow) และ ออ (knowledge)

or อ่านว่า ออ (cord) และ เออ(worse)

our อ่านว่า อัว(tour) และ ออ(court)

oy อ่านว่า ออย (boy)

oar อ่านว่า ออ (boar)

oor อ่านว่า ออ (poor)

o_e อ่านว่า โอ (bone)