กิจกรรมปี 47
มูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ให้คำปรึกษาปัญหาโรคข้อ รักษานิ้วล็อกโดยไม่ต้องผ่าตัด และไม่คิดค่าใช้จ่าย บรรยายให้ความรู้เรื่อง " ชุมชนเป็นสุข ไม่เป็นทุกข์เพราะโรคข้อ " แก่ประชาชนทั่วไป เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ เวลา 10.30 – 16.30 น.


ป้ายต้อนรับ : โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เตรียมป้ายไว้ต้อนรับคณะกรรมการมูลนิธิโรคข้อและประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม รักษานิ้วล๊อกโดยไม่ต้องผ่าตัด และไม่คิดค่าใช้จ่าย และการบรรยายให้ความรู้เรื่อง " ชุมชนเป็นสุข ไม่เป็นทุกข์เพราะโรคข้อ "
มอบโล่ : นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ประธานมูลนิธิโรคข้อฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิโรคข้อ มอบโล่ห์เพื่อเป็นเกียรติแก่ นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ที่ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อประชาชน


นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ประธานมูลนิโรคข้อ , นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี , ภญ.กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อ ร่วมกันให้ความรู้และให้การรักษาแก่ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม
รักษาโรคนิ้วล๊อก : แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากมูลนิธิโรคข้อฯ นพ.วิชัย วิจิตรพรกุล แพทย์จาก รพ.เลิดสิน รักษาโรคนิ้วล๊อก ให้แก่ประชาชนที่มารอรับการรักษา