นัด เจอวันอา. 26 มีค. 12.30 น. ร้าน Cup B โรงหนังลิโด ชั้น 2 Confirm ด่วนที่แพนดา ที่สยาม

ตรงกับร้านหนังสือดอกหญ้า เข้าทางดอกหญ้า

เฉพาะ http://www.chicradio.net/chat.php เท่านั้น