การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มเกาะคา

แม้จะยังคงเป็นเพียงโครงสร้างภาคสวรรค์หรือโครงสร้างในฝันอยู่ แต่ผู้วิจัยกับอาจารย์พิมพ์เชื่อว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่พวกเราจะได้ทำงานกันต่อไป

      พรุ่งนี้เป็นวันประชุมเครือข่ายฯประจำเดือนมีนาคม ความจริงแล้วเครือข่ายฯจะประชุมกันทุกวันอาทิตย์ที่ 3 ของทุกเดือน แต่เนื่องจากในเดือนมีนาคมนี้มีการประชุม 5 พื้นที่ ของโครงการวิจัย “การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน” ซึ่งจังหวัดตราดเป็นเจ้าภาพในระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2549 จึงทำให้เครือข่ายฯต้องเลื่อนการประชุมประจำเดือนมาอยู่ในวันที่ 26 มีนาคม 2549 แทน ซึ่งองค์กรออมทรัพย์ชุมชนอำเภอเกาะคารับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการประชุมเครือข่ายฯสัญจรครั้งนี้

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ผู้วิจัยกับอาจารย์พิมพ์ได้มีโอกาสเดินทางไปที่กลุ่มเกาะคา ช่วงเย็นๆ เดินทางไปถึงเวลาประมาณ 18.30น. วัตถุประสงค์ของการเดินทางไปครั้งนี้ก็เพื่อที่จะวางแผนการทำงานร่วมกันในการพัฒนากลุ่ม เพราะ กลุ่มนี้เป็น 1 ใน 5 กลุ่มเป้าหมายของโครงการวิจัยฯ และ ต้องการที่จะไปดูการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับการประชุมเครือข่ายฯสัญจรในครั้งนี้ด้วย

       หลังจากลงจากรถและเดินเข้าไปในบ้านพี่เบิ้มกับพี่พิกุล ซึ่งเป็นที่ทำการกลุ่มฯชั่วคราว การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้อย่างชัดเจนคงจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ กล่าวคือ ผู้วิจัยกับอาจารย์พิมพ์เห็นป้ายซึ่งทำด้วยกระดานไวท์บอร์ด ขนาดกลาง จำนวน 2 ป้าย ป้ายแรก เป็นป้ายที่แสดงโครงสร้างการบริหารจัดการของกลุ่ม (ป้ายยังไม่เรียบร้อยเท่าที่ควร เนื่องจาก มีชื่อปรากฎในบางตำแน่งเท่านั้น ส่วนอีกหลายตำแหน่งยังคงมีแต่ชื่อตำแน่ง แต่ยังไม่มีคณะกรรมการในตำแหน่งนั้นๆ) ส่วนอีกป้ายหนึ่ง เป็นป้ายที่แสดงการจัดสวัสดิการของกลุ่ม (แต่ยังไม่ได้ลงตัวเลข) กว่าจะได้พูดคุยกันก็เกือบ 20.00น.แล้ว เพราะ พวกเรารับประทานอาหารเย็นกันก่อน รวมทั้งพูดคุยเรื่องสัพเพเหระกันทั่วไป ซึ่งก็ดีเหมือนกัน เนื่องจาก กองทัพต้องเดินด้วยท้อง และเป็นการรอกรรมการคนอื่นๆด้วย

        วันนี้มีคณะกรรมการมาร่วมประชุมประมาณ 8 คน รวมทั้งมีที่ปรึกษา คือ นายสุพจน์ ศรีชัยวงศ์ ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านมาร่วมพูดคุยกับพวกเราด้วย จากการพูดคุยกันเบื้องต้นทำให้ทราบว่าตอนนี้มีกรรมการทั้งหมด 9 คน มีสมาชิก 387 คน (ข้อมูลถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2549) เมื่อหักคนตายจำนวน 22 คน ลาออกจำนวน 9 คน แล้ว กลุ่มก็จะคงเหลือสมาชิกทั้งสิ้น 356 คน สำหรับแนวทางในการขยายจำนวนสมาชิกนั้น พี่เบิ้มกับพี่พิกุลบอกว่า ใช้วิธีขยายจากข้างนอกเข้ามาข้างใน หมายความว่า ในส่วนของอำเภอเกาะคานั้นจะใช้วิธีชักชวนกันปากต่อปากให้คนมาสมัครเป็นสมาชิก โดยจะชักชวนคนบริเวณรอบนอกก่อน แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทำอะไรมากนัก เพราะ ระบบบัญชีรวมทั้งกรรมการที่จะเข้ามาบริหารจัดการยังไม่เรียบร้อย ตั้งเป้าหมายว่าต้นเดือนเมษายนจะดำเนินการให้เรียบร้อย แล้วค่อยมาคุยในเรื่องการทำงานในส่วนอื่นๆต่อไป ในประเด้นเกี่ยวกับการขยายจำนวนสมาชิกนั้นท่านผู้ใหญ่บ้านได้ให้ความเห็นว่า ควรจะรับสมาชิกเป็นรายไตรมาส

    เมื่อพูดคุยกันในเบื้องต้นแล้ว ผู้วิจัยกับอาจารย์พิมพ์ก็ได้คุยในเรื่องของโครงการวิจัยฯ ว่าทางกลุ่มเห็นว่าควรจะทำอย่างไรที่จะพัฒนากลุ่มของตนเองให้มีความเข้มแข็งต่อไป จากการประเมินของผู้วิจัยกับอาจารย์พิมพ์เห็นว่า กลุ่มนี้ต้องนับหนึ่งใหม่ พวกเราจึงไม่เอาเอกสารที่เตรียมมาอย่างดีขึ้นมาเลย เพราะ คณะกรรมการกว่าครึ่งดูเหมือนว่าจะยังไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มมากนัก ผู้วิจัยก็เลยตั้งโจทย์ขึ้นมาว่าถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มที่การบริหารจัดการดีไหมว่าเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้คณะกรรมการสามารถทำงานได้ มีคณะกรรมการทำงาน เรื่องอื่นเดี๋ยวเอาไว้ทีหลัง ทุกคนในที่ประชุมเห็นด้วย ตอนแรกมีความคิดกันว่าจะไปหากรรมการมาเพิ่มให้ครบ 15 คน ตามที่ทางเครือข่ายฯแนะนำ แต่ในที่สุดที่ประชุมก็มานั่งคุยกันและเห็นว่าปัญหาในขณะนี้คือ ทุกคนมีงานมาก ถ้าขืนไปควานหากรรมการคงไม่ทันการ ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติว่าจะเอากรรมการที่มีอยู่ทั้ง 8 คนนี้ทำงานไปก่อน บางคนอาจต้องมีหลายตำแหน่งก็ไม่เป็นอะไร ทุกคนต้องมาช่วยกัน เมื่อตกลงได้อย่างนี้แล้ว ดาบไพศาลก็เดินไปเอาป้ายโครงสร้างคณะกรรมการมาเขียนใหม่เพื่อให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

โครงสร้างการทำงานกลุ่มออมทรัพย์อำเภอเกาะคา (เดิม)

 

                                            คณะกรรมการดำเนินการ

คณะที่ปรึกษา                                                                     คณะผู้ตรวจสอบกิจการ

นายสุพจน์      ศรีชัยวงศ์

นายมานิตย์    ทิพย์ทอง                 คณะกรรมการอำนวยการ

นายวิรัตน์        รินแก้ว

นายสุคำ          เมารี                           ประธานอำนวยการ

                                                              นางพิกุล นกต่อ

                                                              นางพิกุล นกต่อ

                                           รองประธานอำนวยการ

                                                          ด.ต.ไพศาล เวียงหก

ฝ่ายประชาสัมพันธ์       ฝ่ายทะเบียน                  เลขานุการ                  เหรัญญิก

น.ส.วรรณวนัช ลินใจ       นางผ่องศรี ลินใจ               น.ส.หัตถยา คงหิรัญ       นายกิตติพร นกต่อ

                                         น.ส.พรรณทิวา ลินพล

กองทุนสวัสดิการชุมชน      กองทุนทดแทน         กองทุนกลาง        กองทุนการศึกษา

นายสุคำ          เมารี                                                                                         นางพิกุล นกต่อ

กองทุนสวัสดิการคนทำงาน กองทุนครบวงจรชีวิต กองทุนธุรกิจชุมชน กองทุนชราภาพ

        จากโครงสร้างที่ทำไว้เดิม เมื่อมีการพูดคุย ปรึกษาหารือ ถามความสมัครใจ และหาข้อสรุปแล้ว จึงได้โครงสร้างใหม่ดังนี้ค่ะ

โครงสร้างการทำงานกลุ่มออมทรัพย์อำเภอเกาะคา (ใหม่)

 

                                             คณะกรรมการดำเนินการ

คณะที่ปรึกษา                                                                  คณะผู้ตรวจสอบกิจการ

นายสุพจน์         ศรีชัยวงศ์                                                                  นายน้อย ทนันชัย

นายมานิตย์       ทิพย์ทอง               คณะกรรมการอำนวยการ      ร.ต.ต.อินนัน ชัยมณี

นายวิรัตน์           รินแก้ว                                                                       นางยุพิน หมื่นประจักษ์

นายสุคำ เมารี                                     ประธานอำนวยการ

                                                                 นางพิกุล นกต่อ

                                                                 นางพิกุล นกต่อ

                                             รองประธานอำนวยการ

                                                             ด.ต.ไพศาล เวียงหก

ฝ่ายประชาสัมพันธ์         ฝ่ายทะเบียน            เลขานุการ              ผู้ช่วยเลขานุการ

น.ส.วรรณวนัช ลินใจ       นางผ่องศรี ลินใจ     นางเลิศลักษณ์ พุทธสอน    นางทองสุข อุจจายะ

                                         น.ส.พรรณทิวา ลินพล

กองทุนสวัสดิการชุมชน   กองทุนทดแทน       กองทุนกลาง               กองทุนการศึกษา

น.ส.วรรณวนัช     ลินใจ         นายกิตติพร    นกต่อ    น.ส.พรรณทิวา    ลินพล   นางผ่องศรี ลินใจ

                                                                                   นางเลิศลักษณ์ พุทธสอน

                                                                                   นางทองสุข อุจจายะ

กองทุนสวัสดิการคนทำงาน กองทุนครบวงจรชีวิต กองทุนธุรกิจชุมชน  กองทุนชราภาพ

นายกิตติพร นกต่อ                     น.ส.วรรณวนัช ลินใจ     น.ส.พรรณทิวา ลินพล นางผ่องศรี ลินใจ

                                                                                         นางเลิศลักษณ์ พุทธสอน

                                                                                          นางทองสุข อุจจายะ

นายสุคำ เมารี                                                                                                      นางพิกุล นกต่อ

          แม้จะยังคงเป็นเพียงโครงสร้างภาคสวรรค์หรือโครงสร้างในฝันอยู่ แต่ผู้วิจัยกับอาจารย์พิมพ์เชื่อว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่พวกเราจะได้ทำงานกันต่อไป ช่วงท้ายของการสนทนา ที่ประชุมได้ตกลงกันว่า ทางกลุ่มเกาะคาจะหาเวลาว่าง (ภายในเดือนเมษายน) เพื่อเชิญกลุ่มที่เข้มแข็งแล้ว คือ กลุ่มแม่ทะ ให้เข้ามาช่วยในการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ โดยจะมีการพูดคุยกับกลุ่มแม่ทะอีกครั้งหนึ่งในวันประชุมเครือข่ายสัญจร (วันพรุ่งนี้) การที่เลือกกลุ่มแม่ทะ เพราะ เป็นกลุ่มที่อยู่ใกล้กลุ่มเกาะคาที่สุดและเป็นกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายคลุงกับกลุ่มเกาะคาหลายอย่าง เช่น จำนวนสมาชิกใกล้เคียงกัน กลุ่มแม่ทะก็เคยประสบปัญหาเรื่องการบริหารจัดการมาก่อนเหมือนกัน เป็นต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน lampang_networkความเห็น (4)

IP: xxx.172.203.88
เขียนเมื่อ 

น.ส.วรรณวนัช ลินใจ ใช่ครูยุ้ยมั้ยค่ะ ช่วยตอบทีค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

  • ติดตามเข้ามาอ่านเรื่องของคนลำปางจ้า  ..
  • เป็นกำลังใจให้คนทำงานนะคะ
IP: xxx.172.201.93
เขียนเมื่อ 

ไม่มีคัยเข้ามาตอบเลย

เชื้อเพชร นกต่อ
IP: xxx.173.207.238
เขียนเมื่อ 

เข้ามาเยี่ยมเยียนเป้นครั้งแรก อย่าทำงานหนักเกินกำลังตนเองนะน้องชายดูแลรักษาสุขภาพด้วย ฝากความคิดถึงมายังทุกคนทางลำปางด้วย ส่วนทางสุไหงโก-ลกทุกคนสบายดีไม่ต้องห่วง ตอนนี้พี่ย้ายเข้ามาอยู่ที่อำเภอเมืองแล้ว