เรื่องเล่าที่โดนใจ

มาแลกเปลี่ยน Best Practices กันวันละนิดเพื่อชีวิตการทำงานที่ดีขึ้น

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ KM เมื่อ 21-23 มี.ค. ที่ชะอำทำให้ผมได้ปิ๊งแว้บเรื่องเล่าของผู้บริหาร ครู และ ศน.ที่เป็นคุณกิจจำนวนหลายคน จึงอยากนำมาเล่าสู่กันฟัง ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น

รองฯผ่องใส ถาวรจักร์ รองผอ.รร.สตรีนนทบุรี คนนี้โดนใจก่อนใคร เธอมีภาวะผู้นำในการบริหารงานวิชาการ ที่สามารถรวมใจบุคลากรหลักให้รักองค์กร ร่วมมือกันพัฒนางานด้วยความเต็มใจและมีความสุข ทำให้โรงเรียนสตรีนนทบุรีมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับกันทั่วประเทศ เรื่องหนึ่งที่เป็นต้นแบบได้คือการใช้เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ครูทั้งโรงเรียนทำวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีต่าง ๆ ที่มีครูวรพรรณ ตุลยาพร เป็นแกนนำจนเราต้องขอให้โรงเรียนเป็นแกนนำ CoPการวิจัย แม้วัยจะใกล้เกษียณอีกไม่กี่เดือน แต่ใจเธอก็เต็มร้อย…

รองฯทะเล แห่งโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ได้ให้นิยามของคำว่า"คนดี"ว่า คือ การมีวินัย งานปกครองนักเรียนที่ท่านดูแลก็ใช้เรื่องวินัยเรื่องเดียวเป็นตัวขับเคลื่อน ภายใต้คำขวัญที่ว่า “ โรงเรียนเทพศิรินทร์ แหล่งสร้างคนดีศรีเมืองนนท์ “ โดยใช้เครือข่ายกรรมการนักเรียน ผู้ปกครอง ครู ช่วยกันดูแล และติดป้ายไว้ทุกแห่ง

ครูอัจฉรา จวงจำเริญ ครูโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม เล่าให้ฟังถึงการพัฒนาพหุปัญญาในโรงเรียน โดยใช้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นตัวขับเคลื่อน ด้วยการเปิดกิจกรรมให้นักเรียนเลือกตามความสนใจ (ไม่ใช่ครูสนใจ) ตามพื้นฐานของนักเรียนแต่ละคนเช่น ดนตรีไทย/สากล ภาษาจีน/อังกฤษ การงานอาชีพ ลูกเสือ คอมพิวเตอร์ ศิลปะ ฯลฯ แล้วตรวจสอบความถนัดของนักเรียนแต่ละคน เมื่อพบก็ส่งเสริมให้เขาได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพจนเขาประสบผลสำเร็จและมีความสุข

ครูวิชัย ปรมาจารย์คอมพิวเตอร์แห่งโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ คิดสร้าง Homepage ให้นักเรียนเรียนด้วยตนเองอย่างหลากหลาย เพื่อแก้ปัญหาเวลาติดภารกิจสำคัญก็ไม่ต้องรบกวนเพื่อนครูสอนแทนแถมยังช่วยสอนวิธีทำให้ครูคนอื่น ๆ ที่สนใจด้วย

ครูสาวิตรี วุฒิสาร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ เรียนจบด้านสุขศึกษาแต่ถูกให้มาสอนศิลปะทั้ง ๆ ที่ไม่ถนัด แต่ก็อาศัยการใฝ่รู้และประสบการณ์เมื่อสอนอนุบาลมาเชื่อมโยงโดยจัดกิจกรรมสอนศิลปะด้วยการสร้างผังความคิด แล้วจินตนาการวาดเป็นภาพออกมาได้อย่างสร้างสรรค์  จนเกิดผลงานได้รับรางวัลมากมาย แม้ตอนนี้เธอจะไม่ได้สอนศิลปะแล้วแต่เธอก็จะใช้แนวคิดนี้ไปบูรณาการกับกลุ่มสาระอื่นที่สอนต่อไป

ครูไพฑูรย์ ใจเที่ยงธรรม โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม เธอสนุกกับการบูรณาการเรื่องสวนพฤกศาสตร์โรงเรียน กับกลุ่มสาระอื่นมีผลงานที่สร้างสรรค์ของนักเรียน ซึ่งมีผู้ปกครองร่วมด้วยมากมายมีผลงานหนึ่งที่เธอภูมิใจมากคือนักเรียนบูรณาการเรื่องหลักไตรลักษณ์ให้เข้ากับเรื่องสวนพฤษศาสตร์ในสาระสังคมศึกษาฯ

ครูจินดารัตน์ สุวัฒนะ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ผู้ศรัทธากิจกรรมลูกเสือเป็นชีวิตจิตใจที่ได้แรงบันดาลใจจากคุณพ่อ เธอได้ใช้กิจกรรมลูกเสือฝึกอบรมนักเรียนให้เป็นคนดีมีวินัยอย่างจริงจัง เธอจะแต่งเครื่องแบบลูกเสือมาโรงเรียนเกือบทุกวัน

ศน.ชุมศรี บุญสิทธิ์ มีเทคนิควิธีรู้จักโรงเรียนอย่างดีหลาย ๆ รูปแบบ เธอบอกว่าจะนิเทศให้เกิดผลดีต้องสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับโรงเรียน  มีกิจกรรมการนิเทศที่เธอทำแล้วได้ผลดี เช่น พาไปศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชิญวิทยากรที่โรงเรียนศรัทธามาให้ความรู้ จัดค่ายคณิตศาสตร์นักเรียนเป็นต้น

ศน.ประสงค์ สังข์ศิษฐ์ ใช้หลักมนุษยสัมพันธ์ ประสานใจผู้บริหาร/ครู มีน้ำใจให้โรงเรียน ฝังตัว เกาะติด ช่วยเหลือเกื้อกูล ร่วมกับโรงเรียนช่วยคิดช่วยแก้ปัญหาช่วยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ยังมีคุณครูที่เป็นแม่ ๆ ของเด็กอีกหลายคนที่ผมประทับใจเช่น แม่หมู แม่เล็ก แม่ตุ๊ก ครูอิ่ม แต่บล็อกมีจำกัดแค่นี้  ใครที่ทำอะไรดี ๆ ก็ขอเชิญชวนให้ช่วยกันเล่าต่อ เพื่อจะได้เป็นวิทยาทานให้คนอื่นได้เก็บเกี่ยวบ้าง…

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิดความเห็น (1)

วิจารณ์
IP: xxx.91.152.58
เขียนเมื่อ 

อยากให้นำ ขุมความรู้  แก่นความรู้  และเรื่องเล่าเด่นๆ จากการประชุมมาลงบันทึกไว้ใน บล็อก    และอยากเห็นแผนกิจกรรม KM ของ สพท. ในปี ๒๕๔๙   ถ้า สคส. ได้เห็นแผน เราก็จะช่วยให้ความเห็น/คำแนะนำ ได้

วิจารณื พานิช