มาช่วยกัน ค้นหา ต้นแบบคนดี ที่อยู่อย่างพอเพียงอย่างมีความสุขกันเถอะค่ะ

ปัจจุบัน กระแสความเจริญหลากมารวดเร็วมาก ทำให้คนไทยทุกรุ่น ทุกวัย ทำให้มองไม่เห็น คนดีที่อยู่อย่างพอเพียงอย่างมีความสุข จึงพากันชื่นชม นิยม เลียนแบบ และรับความเจริญต่างๆที่หลากมา อย่างไม่มองถึงพื้นฐานของตนเอง

 


การดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียงและมีความสุขตลอดชีวิต เป็นสิ่งที่ทุกชีวิตต้องการ แน่นอนทุกชีวิตเกิดมาแล้ว ไม่สามารถหลีกเลี่ยง ทุกข์ได้ แต่มีบุคคลตัวอย่างที่ เราสามารถนำมาเป็นเข็มทิศในการดำรงชีวิตได้ บุคคลนั้นคือองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชของเราค่ะ แม้พระองค์ท่านจะทรงมีพระราชกรณียกิจมากมายเพียงไร พระองค์ท่านก็ดำรงชีวิตอย่างพอเพียงและมีความสุข ขอเชิญชวนผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเยาวชนทุกๆท่าน  พากันนำเอาพระราชกรณียกิจของพระองค์มาเรียนรู้ทุกวัน ทุกครั้งที่สอน ทุกครั้งที่มีโอกาสค่ะ และเชิญศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ เวบต่างๆนี้ค่ะ
http://kanchanapisek.or.th/activities/index.th.html
http://kmitnb05.kmitnb.ac.th/~at36303/photo1.htm
http://202.44.204.117/royal-activities.html
http://www.bangkokpost.net/king/
http://www.yupparaj.ac.th/special/TheKing&IT/wanasara/1.htm
(และมีอีกหลายเวบค่ะ เชิญคลิกค้นได้ ที่ เวบกูลเกิ้ลค่ะ)
มาช่วยกันเผยแพร่พระราชกรณียกิจขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้กระจายไปทั่วทุกพื้นที่ ทั่วประทเศไทยและโลกกันเถิดค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สพท.พะเยา 1ความเห็น (0)