หา 5 คำ ในนี้ที่สะกดผิดและเขียนคำที่ถูกต้องลงไปภายใน 1 นาที
1 . recieve                       2 . die                      3. weight                       4 . hieght
5 . belief                        6 . greif                     7 . brief                         8 . chief
9 . weigh                       10 . sergaent

เขียนคำตอบในข้อคิดเห็นนะครับ คำตอบจะอยู่ในบันทึกต่อไปนะครับ... เดี๋ยวเจอกันใหม่นะ